Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

3 Maja

Ulica prowadząca w kierunku Czechowa nosiła, jakże by inaczej, nazwę Czechowska; w starszych źródłach występuje także wersja Czechówka. W 1916 roku, w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, uroczyście dokonano zmiany nazwy ulicy.

Marcin Fedorowicz

3 Maja
Ulica 3 maja, po prawej stronie widoczny budynek pod numerem 6, w którym mieścił się pensjonat „Janina”, obecnie siedziba Kuratorium Oświaty, ok. 1935 roku, autor nieznany [zbiory Wacława Kondzioły / Samorządowa Fototeka Konserwatorska Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków]

Jak podkreślali świadkowie wydarzeń, obchody odbyły się przy pięknej pogodzie i wypadły „nader uroczyście”. O godzinie 11 sprzed katedry, „we wzorowym porządku”, wyruszył pochód ulicą Królewską i Krakowskim Przedmieściem do placu Litewskiego, gdzie został umieszczony kamień pamiątkowy. W pochodzie wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji i organizacji lubelskich, w tym także gminy ewangelickiej i żydowskiej, oraz „parę tysięcy włościan w strojach narodowych i ze sztandarami polskimi, poprzedzanych konną banderją”. Ceremonii przybicia tablicy z nową nazwą ulicy dokonał Leon Przanowski – weteran Powstania Styczniowego i działacz społeczny, m.in. prezes lubelskiego oddziału Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, współtwórca Szkoły Lubelskiej i jeden z inicjatorów powołania Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego. Po okolicznościowych przemówieniach i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego „uczestnicy pochodu rozeszli się – pełni doznanych wrażeń”. Tego samego dnia zmieniono także nazwę ulicy po drugiej stronie Krakowskiego Przedmieścia – część ulicy Szpitalnej nazwano imieniem Hugona Kołłątaja.

 

Słowa kluczowe