Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina.

Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na  Umschlagplatz – miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina.

Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na  Umschlagplatz – miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Teatr NN

Współpraca z Partnerami projektu

Wszystkim Wykonawcom i Współpracownikom składamy serdeczne podziękowania za wszelkie wysiłki dokonywane na rzecz realizowanego upamiętnienia. Wszystkim osobom, z którymi nawiązaliśmy kontakty w ramach projektu "Lublin. Pamięć Zagłady" składamy osobiste podziękowania.

Współpraca z Partnerami projektu

Spis treści

[RozwińZwiń]

Współorganizatorzy:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ziomkostwo Lubelskie w Izraelu

Josef Dakar

Neta Żytomirska-Avidar

 • Promocja projektu w "Kol Lublin"
 • konsultacje merytoryczne treści i koncepcji upamiętnień

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie - Filia nr 3

Jolanta Niedzińska

 • Organizacja spotkania promującego projekt wśród lokalnej społeczności
 • Współpraca w zakresie rozpowszechniania informacji o miejscu śmierci dzieci z ochronki wśród lokalnych mieszkańców
 • Organizacja spotkania podsumowującego projekt

 

Studnia Pamięci

Teresa Klimowicz

 • Przeprowadzenie rekrutacji wśród różnych grup odbiorców: przewodników miejskich, studentów, seniorów i innych chętnych
 • Organizacja szkolenia dla chętnych osób do oprowadzania po szlaku pamięci

 

 

Wykonawcy:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Pracownia architektoniczna Arkada

Renata Janusz, Małgorzata Szymaniak

 • Opracowanie architektoniczne dla miejsca pamięci Umschlagplatz i dla szlaku pamięci

 

Marcin Moszyński

 • Realizacja, koordynacja prac

 

Marcin Piotrowski, Paulina Piotrowska, Artur Wdowiak, Jacek Jeremicz

 • Wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych w miejscu śmierci dzieci z ochronki

 

Współpracownicy:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie - Filia w Lublinie

Roman Litman

Beata Kowalska

Joanna Matyjasek

 • Konsultacje merytoryczne treści i koncepcji upamiętnień

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Lublinie

Luba Matraszek

Paweł Matraszek

 • Konsultacje merytoryczne treści i koncepcji upamiętnień

 

Instytut Pamięci Narodowej

 • Opiniowanie treści upamiętnień w przestrzeni miasta Lublina

 

Państwowe Muzeum na Majdanku

Krzysztof Banach

Jakub Chmielewski

Dariusz Libionka

Anna Wójcik

Krzysztof Tarkowski

 • Opracowanie haseł do serwisu "Lublin. Pamięć Zagłady" dotyczących historii i przebiegu akcji "Reinhardt"
 • Konsultacje merytoryczne haseł do portalu "Lublin. Pamięć Zagłady"
 • Prace terenowe w miejscu getta na Majdanie Tatarskim - analiza granic getta
 • Współpraca w zakresie źródeł archiwalnych

 

Muzeum Historii Miasta Lublina

Magdalena Piwowarska

Małgorzata Surmacz

 • Współpraca w zakresie kwerend w materiałach archiwalnych
 • Współpraca w zakresie udostępnienia źródeł archiwalnych

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Monika Adamczyk-Garbowska

Adam Kopciowski

Anna Ziębińska-Witek

 • Konsultacje merytoryczne treści upamiętnień
 • Konsultacje merytoryczne haseł do portalu "Lublin. Pamięć Zagłady" dotyczących życia Żydów w Lublinie po wojnie
 • Opracowanie merytoryczne dotyczące miejsca pamięci Umschlagplatz i realizowanego upamiętnienia

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Izabela Skórzyńska

 • Opracowanie merytoryczne dotyczące miejsca pamięci Umschlagplatz i zagadnień terminologicznych

 

Politechnika Lubelska

Krzysztof Janus

 • Współpraca w zakresie konsultacji architektonicznych
 • Opracowanie merytoryczne dotyczące historii miejsca pamięci Umschlagplatz
 • Opracowanie stanu zachowania miejsca pamięci Umschlagplatz

 

Instytut Yad Vashem

Witold Medykowski

 • Współpraca w zakresie kwerend w materiałach archiwalnych

 

Rada Dzielnicy Tatary

Józef Nowomiński

Mieczysław Stasiak

 • Współpraca w zakresie organizacji nieinwazyjnych badań archeologicznych w miejscu śmierci dzieci
 • Organizacja spotkania prezentującego wyniki badań nieinwazyjnych dla Rady Dzielnicy Tatary
 • Współpraca formalna i merytoryczna przy ustalaniu miejsca upamiętnienia i ulokowania płyty z informacją o miejscu śmierci dzieci
 • Współpraca w zakresie kontaktów ze Świadkami Historii pamiętającymi wydarzenie

 

Rada Dzielnicy Bronowice

Marian Ignaciuk

 • Współpraca przy ustalaniu miejsca upamiętnienia i ulokowania płyty z informacją o getcie na Majdanie Tatarskim
 • Współpraca w zakresie kontaktów z przedstawicielami lokalnych instytucji w celu promocji projektu

 

Biuro turystyczne Rootka

Agata Radkowska-Parka

 • Przeprowadzenie rekrutacji wśród różnych grup odbiorców: przewodników miejskich, studentów, seniorów i innych chętnych
 • Organizacja szkolenia dla chętnych osób do oprowadzania po szlaku pamięci

 

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Młodzież:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego

Dyrektor: Janusz Stasiak

Uczniowie klas 1-3

 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

Dyrektor: Lucyna Mądra

Nauczyciele: Urszula Miaskowska

Uczniowie klas 1-2

 

Liceum Śródziemnomorskie

Dyrektor: Robert Sędzelewski 

Nauczyciel: Fabian Tryl, Piotr Wasilewski

Uczniowie klas 1-2

 

XVIII Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 2)

Dyrektor: Cezary Jacek Furtak

Uczniowie klasy 1