Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina.

Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na  Umschlagplatz – miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina.

Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na  Umschlagplatz – miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Teatr NN

Celem projektu jest udostępnienie dla zwiedzających miejsca pamięci Umschlagplatz, skąd w czasie II wojny światowej wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci – żydowskich mieszkańców miasta. 

 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

 

  • realizacja na obszarze miejsca pamięci Umschlagplatz instalacji artystycznej "Nie/Pamięć Miejsca"
  • realizacja w przestrzeni miejskiej Lublina szlaku upamiętniającego Zagładę, a także wydanie przewodnika po szlaku pamięci
  • stworzenie programu edukacyjnego dla szkół odnoszącego się do historii miejsc będących elementami powstającego szlaku pamięci
  • stworzenie serwisu internetowego dotyczącego zagłady żydowskich mieszkańców miasta w czasie II wojny światowej
  • organizacja spotkania podsumowującego projekt i konferencja prasowa - 14.12.2016
  • otwarte działanie teatralne - oratorium "Opowieści z Nocy" - 14.12.2016

 

Działania zrealizowano w ramach projektu „Lublin. Pamięć Zagłady. Stworzenie trwałego upamiętnienia na terenie miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie” (2016 r.).

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe / Miejsca Pamięci Narodowej.