Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina.

Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na  Umschlagplatz – miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina.

Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na  Umschlagplatz – miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Teatr NN

Kwerendy archiwalne i ikonograficzne

W ramach działań związanych z projektem „Lublin. Pamięć Zagłady” zostały przeprowadzone kwerendy w archiwach najważniejszych polskich i światowych instytucji zajmujących się rejestrowaniem i udostępnianiem relacji świadków historii dotyczących Zagłady.

 

Przedmiot kwerend:

 • sytuacja ludności żydowskiej w czasie okupacji w Lublinie
 • getta w Lublinie
 • archiwalne materiały procesowe z okresu Zagłady dostępne w języku niemieckim (archiwum w Ludwigsburgu).

 

Instytucje objęte kwerendami:

 • Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
 • Ośrodek „Karta” w Warszawie
 • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie
 • Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
 • United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie
 • USC Shoah Foundation
 • The Institute for Visual History and Education w Los Angeles
 • Instytut Yad Vashem w Jerozolimie

 

 Wyniki kwerend: