Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Teatr NN
27 rad do krótkich filmów dokumentalnych

27 rad do krótkich filmów dokumentalnych

Oto kilka rad od grupy ludzi, która przez jakiś czas robiła razem krótkie filmy dokumentalne. Zespół wciąż ewoluował, każdy z nas wnosił coś innego, sposób pracy zmieniał się z odcinka na odcinek. Każdy nowy film wymagał od nas czegoś innego. Rady te zebraliśmy podczas kilku miesięcy pracy, po których spotkaliśmy się i zaczęliśmy opowiadać.

Czytaj więcej

Idea projektu

Idea projektu

Każda wielka historia składa się z opowieści o zwykłych ludziach. Aby je odnaleźć, wystarczy zapytać najbliższych. Projekt “Opowieści z Bramy: Wolność” zachęca młodzież, by poznała i pokazała innym mikrohistorie, które rozgrywały się w ich rodzinnych stronach.

 “Opowieści z Bramy: Wolność” to projekt, który zakłada przygotowanie pięciu krótkich filmów dokumentalnych dotyczących ostatnich stu lat historii Lublina i Lubelszczyzny, skupiających się na tematyce wolności. W jego ramach odbywały się także warsztaty dla młodych twórców; zaplanowano również przygotowanie manifestu krótkiego dokumentu, który ma inspirować młodzież do podejmowania własnych prób filmowych.

Celem projektu nie jest jedynie prosta archiwizacja wspomnień. Jego twórcy chcą, by opowieści łączyły pokolenia - dlatego też za pomocą nowych technik i technologii zamieniają opowieści w filmy, które później znajdą się na portalu YouTube. Dzięki temu historie będą miały szansę trafić do najmłodszego pokolenia i zainspirować młodzież do prześledzenia dziejów własnych rodzin.

 

Czytaj więcej