Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Teatr NN
Idea projektu

Idea projektu

Każda wielka historia składa się z opowieści o zwykłych ludziach. Aby je odnaleźć, wystarczy zapytać najbliższych. Projekt “Opowieści z Bramy: Wolność” zachęca młodzież, by poznała i pokazała innym mikrohistorie, które rozgrywały się w ich rodzinnych stronach.

 “Opowieści z Bramy: Wolność” to projekt, który zakłada przygotowanie pięciu krótkich filmów dokumentalnych dotyczących ostatnich stu lat historii Lublina i Lubelszczyzny, skupiających się na tematyce wolności. W jego ramach odbywały się także warsztaty dla młodych twórców; zaplanowano również przygotowanie manifestu krótkiego dokumentu, który ma inspirować młodzież do podejmowania własnych prób filmowych.

Celem projektu nie jest jedynie prosta archiwizacja wspomnień. Jego twórcy chcą, by opowieści łączyły pokolenia - dlatego też za pomocą nowych technik i technologii zamieniają opowieści w filmy, które później znajdą się na portalu YouTube. Dzięki temu historie będą miały szansę trafić do najmłodszego pokolenia i zainspirować młodzież do prześledzenia dziejów własnych rodzin.

 

Czytaj więcej