Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Teatr NN

Panorama Lublina z wieży ciśnień

W kolekcji lubelskich zdjęć Edwarda Hartwiga znajduje się unikatowa panorama Lublina. 

Panorama została wykonana z ostatniej kondygnacji wieży ciśnień, która do 1946 roku znajdowała się na placu Wolności.

 

Panorama Starego Miasta w Lublinie

Panorama Starego Miasta w Lublinie z wieży ciśnień. Fot. Edward Hartwig

Skan negatywu

Panorama Starego Miasta w Lublinie

Panorama Starego Miasta w Lublinie. Fot. Edward Hartwig

Skan stykówki negatywu

 

Panorama został wykonana w okresie II wojny światowej, nie wcześniej niż we wrześniu 1939 roku - widoczne ruiny budynków zniszczonych podczas bombardowania Lublina 9 września 1939 roku) i nie później niż w 1944 roku - na zdjęciu Ratusz jest bez uszkodzeń, którym uległ podczas bombardowań Lublina w 1944 roku.

 

 

Podobną panoramę wykonał nieznany autor na przełomie XIX i XX wieku.

Lublin, panorama Starego Miasta z wieży ciśnień na Placu Bernardyńskim

 

Ulica Narutowicza z widoczną w tle wieżą ciśnień

Ulica Narutowicza w Lublinie

Fot. Edward Hartwig. Skan stykówki negatywu

 

Wieża ciśnień znajdowała się na placu Wolności. Miała za zadanie gromadzić wodę w przypadku zwiększenia zużycia, lub awarii wodociągu; poza tym dzięki sile grawitacji zapewniała stałe ciśnienie w wodociągach. Budowa została rozpoczęta w 1897 roku. Budynek został uszkodzony w 1944 roku, a w 1946 roku został rozebrany.

Wieża ciśnień na Placu Bernardyńskim

Wieża ciśnień. Fot. Franciszek Litwińczuk. Zdjęcie ze zbiorów rodziny Turżańskich.