Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Teatr NN

Od negatywu do publikacji

W kolekcji lubelskich zdjęć Edwarda Hartwiga jest kilka ujęć, dzięki którym można prześledzić proces pracy fotografa: od momentu utrwalenia obiektu na kliszy fotograficznej, aż do publikacji.

 

Tak jest w przypadku zdjęcia Bramy Grodzkiej. Fotografia została wykonana w latach 30. XX wieku. Pokazuje Bramę Grodzką od strony nieistniejącej dziś dzielnicy żydowskiej.

W kolekcji zdjęć zachował się negatyw oraz wykonana na jego podstawie stykówka. Natomiast w albumie Lublin i okolice. Wspomnienie opublikowano reprodukcję tego ujęcia.

 

Brama Grodzka w Lublinie

Brama Grodzka w Lublinie. Fot. Edward Hartwig
Skan negatywu 

Brama Grodzka w Lublinie

Brama Grodzka w Lublinie. Fot. Edward Hartwig
Skan stykówki negatywu 

Brama Grodzka w Lublinie

Brama Grodzka w Lublinie. Fot. Edward Hartwig
Reprodukcja z albumu Lublin i okolice. Wspomnienie