Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Teatr NN

Narracje multimedialne

Materiały ikonograficzne, w tym fotografie autorstwa Edwarda Hartwiga i relacje świadków historii zbierane na potrzeby Pracowni Ikonografii i Programu Historia Mówiona przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" są podstawą do stworzenia multimedialnych narracji w projekcie  "Lublin. Opowieść o mieście". 

Dzielnica żydowska opowiedziana przez Edwarda Hartwiga

Materiał dostępny również na kanale Bramy Grodzkiej na portalu YouTube

Narracja multimedialna, w której Edwarda Hartwig opowiada jak zapamiętał lubelską dzielnicę żydowską. Obszar nieistniejącego Podzamcza był dla artysty swoistą "kopalnią fotograficznych tematów".

Relacja Edwarda Hartwiga wykorzystana w narracjach pochodzi z zasobów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Materiał ikonograficzny pochodzi ze zbiorów córki fotografa - Ewy Hartwig-Fijałkowskiej. Autorkami narracji są Agnieszka Ląkocy-Sulej i Joanna Majdanik.

 

Lublin. Opowieść o mieście: Z Bramy do Bramy

Materiał dostępny również na kanale Bramy Grodzkiej na portalu YouTube

Narracja multimedialna, w której Edward Hartwig opowiada o przedwojennym Lublinie i o fotografowaniu.

Relacja Edwarda Hartwiga wykorzystana w narracjach pochodzi z zasobów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Materiał ikonograficzny pochodzi ze zbiorów córki fotografa - Ewy Hartwig-Fijałkowskiej. Autorkami narracji są Agnieszka Ląkocy-Sulej i Joanna Majdanik.

 

Ogród Saski

Narracja multimedialna wykorzystująca materiały ikonograficzne z zasobów Pracowni Ikonografii i Pracowni Historii Mówionej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Mieszkańcy Lublina opowiadają jak zapamiętali Ogród Saski. Autorkami narracji są Agnieszka Ląkocy-Sulej i Joanna Majdanik.

 

Zanim powstała Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Materiał dostępny również na kanale Bramy Grodzkiej na kanale YouTube

Narracja multimedialna wykorzystująca materiały ikonograficzne z zasobów Pracowni Ikonografii i Pracowni Historii Mówionej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Mieszkańcy Lublina opowiadają o powstaniu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Autorką narracji  jest Joanna Majdanik.

 

Centralna Wystawa Rolnicza

Materiał dostępny również na kanale Bramy Grodzkiej na kanale YouTube

Narracja multimedialna dotycząca odbywającej się w Lublinie, w 1954 roku Centralnej Wystawy Rolniczej. Narracja wykorzystuje materiały z zasobów Pracowni Ikonografii i Pracowni Historii Mówionej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Autorkami narracji są Agnieszka Ląkocy-Sulej i Joanna Majdanik.