Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Projekt „Opowieści o Lublinie” został realizowany w 2016 i 2017 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory fotograficzne i Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje.

Teatr NN

Brama Grodzka na fotografiach Edwarda Hartwiga

Brama Grodzka w Lublinie to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. Fotografowali ją artyści i fotoamatorzy, między innymi: Józef Czechowicz, Stanisław Pastusiak i Wiktor Ziółkowski, a także fotografowie nieznani z imienia i nazwiska. Artyści utrwalali w swoich dziełach przede wszystkim bramę widoczną od strony Starego Miasta, ale wielu przechodziło na drugą stronę aby przyjrzeć się budynkowi i jego najbliższemu otoczeniu od strony Zamku i dzielnicy żydowskiej. Edward Hartwig również należy do grona fotografów, którzy uwiecznili Bramę Grodzką na swoich fotografiach. Kilka zdjęć wykonał w przejściu bramy.

Brama Grodzka w Lublinie
Brama Grodzka w Lublinie. Fot. Edward Hartwig

Fotografie przedwojenne

Fotografie wykonane na przełomie lat 40. i 50. XX wieku

Fotografie wykonane w 1954 roku

Odbudowa Bramy Grodzkiej

Brama Grodzka w dniu 22 lipca 1954 roku

Fotografie z lat 70. i 80. XX wieku