Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

W tej edycji skupiliśmy się na nauczycielach. Dlaczego? Ponieważ są ważną częścią opowieści o 30 latach polskiej transformacji, rozpoczętej po wyborach 4 czerwca 1989 r. To oni byli jednymi z cichych bohaterów tych zmian, to oni uczyli młodych ludzi jak odnaleźć się w rodzącej się nowej i niełatwej rzeczywistości. W szkole odbijały się wszystkie zmiany jakie zachodziły wtedy w Polsce. 
Stąd projekt „Nauczyciel na całe życie”, w ramach którego zbieraliśmy opowieści o nauczycielach, ale też opowieści samych nauczycieli. Bardzo szybko okazało się, że dostajemy również opowieści wykraczające poza ostatnie trzydziestolecie. Tak więc życie „rozsadziło” zamierzone ramy projektu. Głównym motywem większości tych opowieści jest to jak ważne jest spotkanie tego „swojego belfra”, nauczyciela, który pozwolił nam uwierzyć w siebie czy też dał nam coś, dzięki czemu w naszych życiowych wyborach jesteśmy po „jasnej stronie mocy”.

Czytaj teksty z całej Polski: https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/0,155762.html 

Ważną częścią opowieści o 30 latach polskiej transformacji rozpoczętej po wyborach 4 czerwca 1989 r. jest opowieść o nauczycielach. To szkoła miała swój wielki udział w przygotowaniu swoich uczniów do spotkania ze współczesnym światem i niezagubienia się w nim.