Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Znajdź historię, która będzie mówić coś ważnego o Tobie, o Twoim życiu, o bliskich Ci osobach. Historię, która być może zmieniła Ciebie i wpłynęła na Twoje życie.

  

Zwycięskie Opowieści

Zwycięskie Opowieści

W 2017 roku odbyła się I edycja Akademii Opowieści. Tematem był "Najważniejszy człowiek w moim życiu". Szukaliśmy opowieści, które nas uwiodą. W tworzeniu i pisaniu pomogli nam redaktorzy i reporterzy "Dużego Formatu" m.in.: Mariusz Szczygieł, Michał Nogaś i Włodzimierz Nowak. By pomóc w pracy nad opowieściami, wyruszyliśmy w Polskę, by uczyć pisania. Uczyliśmy, jak ich opisać bohatera, który będzie tak interesujący, że pozna go cała Polska i znajdzie swoje miejsce w historii. 

24.06 odbyła się gala, podczas której laureatom wręczono nagrody.

LAUREACI:

I miejsce: Jakub Krüger

II miejsce: pseud. Aleksander Dubiela

III miejsce: Jolanta Knap