Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Kontakt

 
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
www.teatrnn.pl 

 

Dom Słów

ul. Żmigród 1/ Królewska 17
20-110 Lublin
tel. 81 534 52 33
www.domslow.teatrnn.pl 

 


Osoba odpowiedzialne za festiwal:

  • Witold Dąbrowski - dyrektor festiwalu
    Kontakt: [email protected]

  • Alina Januszczyk - wsparcie organizacyjne

  • Kinga Ludwig - promocja 

  • Agnieszka Ląkocy-Sulej - multimedia 

  • Konrad Walachniewicz - multimedia