Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Idea

Sposobem utrzymywania przy życiu historii jest opowiadanie jej. Każdy, kto zdecyduje się opowiedzieć jakąś historię sprawia, że ta historia zaczyna żyć, a on staje się jej opiekunem. Historie nieopowiedziane umierają.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" od 2012 roku organizuje w Lublinie Międzynarodowy Festiwal "Spotkania z opowiadaczami świata". Festiwal pomyślany jest jako cykl corocznych prezentacji żywej tradycji opowiadaczy z różnych stron Europy i Świata.
Dotychczas występowali na festiwalu wybitni opowiadacze z Włoch, Francji, Grecji, Ukrainy, Izraela, Maroka, USA, Rosji i Polski. Festiwal, którego artystyczną dyrektorką jest mieszkająca we Włoszech wybitna polska aktorka Ewa Benesz, ma poza artystycznym aspektem także długofalowy cel edukacyjny - popularyzację sztuki opowiadania historii.


Tradycja opowiadania historii od wielu lat na całym świecie przeżywa wielki renesans. W czasach gdy podstawowym środkiem przekazywania wiedzy o minionych i aktualnych wydarzeniach były opowieści, szczególną rolę odgrywali bajarze, snujący je wśród słuchaczy zgromadzonych wokół ogniska, w czyimś domu lub gospodzie. Tak też było w miejscu, w którym żyjemy – na Lubelszczyźnie. Niestety, wraz z postępem cywilizacji to niezwykłe zjawisko zupełnie tu zanikło – tak jak w innych częściach Polski.

Z historią Lublina i Regionu Lubelskiego związana jest historia chasydów, wśród których opowiadanie zdarzeń z życia świątobliwych cadyków było czymś codziennym. W czasach gdy podstawowym środkiem przekazywania wiedzy o minionych i aktualnych wydarzeniach były opowieści, szczególną rolę odgrywali bajarze, snujący je wśród słuchaczy zgromadzonych wokół ogniska, w czyimś domu lub gospodzie. Tak też było w miejscu, w którym żyjemy – na Lubelszczyźnie. Niestety, wraz z postępem cywilizacji to niezwykłe zjawisko zupełnie tu zanikło – tak jak w innych częściach Polski. Cały ten świat zniszczyła wojna – na szczęście opowieści te zostały zapisane i są wciąż opowiadane na całym świecie. Od ponad 10-ciu lat Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” próbuje poprzez wiele działań tę umarłą tradycję opowiadania wskrzesić i spopularyzować. Jest to też jedna z form aktywizowania mieszkańców w małych, często zaniedbanych i biednych miasteczkach czy wsiach Regionu. Początkiem naszych działań z opowieścią były spektakle Sceny Opowieściu Teatru NN oraz Wędrowne Spotkania z Opowieścią.

Można opowiadać legendy, baśnie, historie zmyślone, ale też te autentyczne, o ważnych wydarzeniach. Bardzo zbliżone do tradycyjnego opowiadania jest opowiedzenie swojej własnej historii. Najprostszym sposobem utrzymywania przy życiu tych zdarzeń jest opowiadanie o nich na różne sposoby. Oczywiście punktem wyjścia do podjęcia wybranego działania jest konkretna historia. Każdy kto zdecyduje się opowiedzieć jakąś historię używając do tego wybranej przez siebie formy sprawia, że ta historia będzie żyć, a on staje się jej opiekunem. W jakimś sensie dokonuje się wtedy symboliczny akt adopcji Pamięci. Dzięki temu ta adoptowana historia nie ulega zapomnieniu.

Niewątpliwie na długi czas zanikła tzw. sztuka opowiadania historii rodzinnych i indywidualnych, magicznych i tych prawdziwych. Storytelling revival, czyli światowy ruch odnowy tradycji opowiadania historii staje się popularny ostatnimi czasy również w Polsce. Na świecie znane są festiwale, na których spotykają się ludzie i opowiadają sobie godzinami historie. Tak dzieje się w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Francji. Istnieją też ośrodki w Wielkiej Brytanii i Irlandii. We Francji historia opowiadana stała się już odrębną dziedziną artystyczną, jest także przy tym powszechną dziedziną nauki i edukacji. Zawód opowiadacza historii nie jest jednak nowym zjawiskiem, gdyż jego tradycje sięgają dawnej tradycji wędrownych kuglarzy, bardów i pieśniarzy prowansalskich. Mity, baśnie i opowiadania były zawsze ważną częścią każdej kultury rdzennej i występują w innych kulturach. Dzięki prostej strukturze opowiadania, dzieci, młodzież i dorośli mogą bawić się, wzruszać i uczyć. Okazuje się, że istnieje w każdym nas chęć do powrotu za czasami beztroskiego dzieciństwa, do świata baśni i fantazji, gdzie wszystko kończy się dobrze.