Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

2020

Hasło VII edycji festiwalu to TRADYCJA I MY i znajduje ono odzwierciedlenie w repertuarze. Widzowie zobaczą szeroki wachlarz światowej literatury: od naszej epopei narodowej „Pan Tadeusz”, bretońskiej baśni oraz wyśpiewanych legend Calabrii, poprzez opracowania tekstów noblisty Dario Fo i jego żony Franki Rame po scenariusze autorskie. Spektakle będą prezentowane w  oryginalnych wersjach językowych (polski, francuski, włoski, hiszpański) z tłumaczeniem na język polski i angielski.

Edycja odbyła się online.

Czytaj więcej

2018

VI edycja Festiwalu, prezentuje wyjątkowo szerokie spektrum opowieści, konfrontując w jednym miejscu i czasie tradycję, nowoczesność, wielką światową literaturę, a także świadectwa historii mówionej.

Czytaj więcej

2017

Tegoroczna edycja włączona została w Festiwal Małych Opowieśći, promujący sztukę opowiadania. W tym roku obok opowiadaczy z Włoch, Francji, Hiszpanii czy USA, pojawili się pisarze i reportażyści polscy ukazujący codzienność w prozie, pukający do prywatnych mieszkań i opowiadający w nich swoje historie. 

Czytaj więcej

2015

W dniach 19 - 21 czerwca 2015 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"  będziemy mogli wysłuchać opowiadań i spotkać się z artystami z obszarów różnorodnych kulturowo i etnicznie odrębnych. Niezwykli opowiadacze z Francji, Włoch, Singapuru, USA, Bułgarii i Polski przywiozą ze sobą do Lublina autorskie scenariusze. Oryginalne wersje językowe z symultanicznym tłumaczeniem na język polski, kunszt aktorski, muzyka, magia opowieści i mądrość ich przesłania tworzą Festiwal wyjątkowy w skali międzynarodowej.

Czytaj więcej

2014

Podczas piątej edycji Festiwalu, w dniach 12 - 15 czerwca 2014 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"  posłuchamy opowiadań i spotkamy się z artystami z obszarów różnorodnych kulturowo i etnicznie odrębnych. Niezwykli opowiadacze z Argentyny, Francji, Maroka, Rosji, Włoch i Polski przywiozą ze sobą do Lublina historie z baśni, legend, mitów i wielkiej światowej literatury. Oryginalne wersje językowe z symultanicznym tłumaczeniem na język polski, kunszt aktorski, muzyka, magia opowieści i mądrość ich przesłania tworzą festiwal wyjątkowy w skali międzynarodowej. Integralną częścią Festiwalu będą działania animacyjne: prezentacje Animacji Legend Lubelskich i konkurs dla dzieci.

Czytaj więcej

2013

W dniach 20-23 czerwca 2013 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyły się prezentacje w dziedzinie sztuki, która została zepchnięta na margines przez nowoczesne media powoli zdobywa sobie coraz silniejszą pozycję. Celem czwartej edycji projektu "Zaczarowany Lublin - Festiwal Opowiadaczy" jest odbudowanie (w formie “Nowej Tradycji”) i popularyzacja, będącego w zaniku zjawiska kultury, jakim jest opowiadanie historii.

Czytaj więcej

2012

Tegoroczne wydarzenie, które odbywać się będzie w dniach 28 - 30 listopada prezentować będzie najwybitniejsze postaci współczesnych opowiadaczy włoskich, z mistrzem Mimmo Cuticchio na czele, a także opowiadaczy z Francji i z Polski. Festiwal, którego artystycznym dyrektorem jest mieszkająca we Włoszech wybitna polska aktorka Ewa Benesz, miałby poza artystycznym aspektem jako długofalowy cel edukacyjny - popularyzację sztuki opowiadania historii. W kolejnych edycjach prezentować będziemy kolejne kulturowe obszary.

Czytaj więcej