Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Leksykon „Brama Pamięci" – podstawowe informacje i pojęcia

A.

Akademia Małych Miasteczek

Animatorzy Pamięci

Animatorzy i obywatele

Archiwum społecznej aktywności

B.

Brama Grodzka i jej otoczenie

Brama jako „Ochronka"

Brama – Historia Miejsca

Brama – Miejsce Spotkania

Brama Pamięci – Narodziny Programu

D.

Dokument w programie „Brama Pamięci”

Dom – Krawiecka 41

Don Kichot – logo Teatru NN

Drewniany Skarb

Drugie życie dokumentu

Dwie utopie

E.

Edukacja i Animacja w programie „Brama Pamięci”

Empatia i Pamięć

G.

Granica getta

H.

Henio na Facebooku

Historia Mówiona

Historia Mówiona jako forma „Misterium Pamięci”

Historia Mówiona – dokumentowanie rewolucji „Solidarności”

Historia Mówiona: Siła Wolnego Słowa – Opowieść o Wolności

Historia Mówiona - kobiety lubelskiej opozycji

I.

Instalacja „Pamięć Zagłady”

Instalacja „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”

Instalacja „Nie/Pamięć Miejsca”

J.

Jedna Brama – Dwa Święta

K.

Kaligrafia Pamięci

Konferencja naukowa „Ludwik Fleck”

L.

Lublin. Most nad czasem

Lublin. Pamięć Miejsca – Miasto Żydowskie w Lublinie

Lublinie, moje święte miasto

Ludzie – Miejsca – Środowiska

M.

Małe Miasteczka

Małe Miasteczka Europy Wschodniej – Nasz Wielki Skarb

Marsz Pamięci „Ochronka”

„Maszyna Pamięci Teatru NN”

Misteria Pamięci

Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”

Misterium „Poemat o miejscu”

Misterium Pamięci „Dzień Pięciu Modlitw”

Misterium Pamięci „Listy do getta”

Misterium Pamięci Dopisane losy

Misterium Pamięci Ocalone Losy - Świadkowie

Misterium Pamięci Ocalone Losy

Misterium Pamięci Lublin. 43 tysiące

Misterium Pamięci Listy do Henia

Misterium Pamięci Światła w Ciemności

N.

„Najbardziej tętniące życiem miasto pamięci”

NN – nazwa Teatru NN

Nowe technologie w programie „Brama Pamięci”

NN – nowe znaczenie

O.

Ocalanie Pamięci – Szukanie śladów

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – kim jesteśmy i skąd przychodzimy

„Opowieści z Nocy”

Oratorium „Lublin. Pamięć Zagłady”

P.

Pamięć i odpowiedzialność – dlaczego to robimy?

Pisanie jako forma „Misterium Pamięci”

Program „Pamięć – Miejsce – Obecność”

Program „Brama Pamięci”

Projekt „Szeroka 28” Ulrike Grossarth

R.

Rok 1993

S.

Seminarium „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie”

Seminarium „Nauczanie o Holokauście w miejscach pamięci”

Sesja „Bruno Schulz 1942 – 1992”

Sesja „Żydzi lubelscy”

Shtetl Routes

70. rocznica Zagłady getta (1942–2012)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej

Szkolne Kluby Odkrywców – Ścieżkami Pamięci

Szkoła letnia Teatru NN

Śladami Singera

Środek Świata

„Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”

T.

Teatralizacja przestrzeni Bramy Grodzkiej – obiekty i instalacje

Teatralizacja przestrzeni Bramy Grodzkiej – Teatr Pamięci

Tworzenie opowieści jako ocalanie pamięci

U.

U źródeł powstania Teatru NN

W.

Wirtualna Makieta Miasta Żydowskiego

Wizyta studyjna edukatorów z Yad Vashem

Wystawa „Archiwum. Lublin 43 tysiące"

Wystawa „Portret Miejsca”

Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca”

Wystawa „Elementarz”

Z.

Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny

Zapomniany Kontynent – Małe Miasteczka Europy Wschodniej, Wielkie Dziedzictwo Europy

Zburzenie osi kosmicznych

Ż.

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii