Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

1998–2005

Lata 1998–2005 to drugi ważny okres rozwoju Ośrodka, który otwiera powstanie nowej instytucji Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz koniec głównego remontu siedziby Ośrodka.

Już w maju 1998 roku otwarta zostaje z wykorzystaniem nowej przestrzeni wystawa Wielka Księga Lublina. Od tej chwili w Ośrodku zaczynamy gromadzić zbiór starych fotografii Lublina.

W 1998 roku rozpoczęto program „Historii Mówionej” oraz projekt poświęcony popularyzacji dorobku Radia publicznego („Dni Radia w Teatrze NN”).

Rok 1999 to początek działań związanych z twórczością i życiem Józefa Czechowicza (m. in. „Urodziny Czechowicza”, „Spacer z Czechowiczem”).

W roku 1998 Ośrodek uzyskuje połączenie światłowodem, pozwalające na większą niż dotychczas skalę rozwijania programu związanego z Internetem. Program ten od samego początku ukierunkowany był na prezentację historii i dziedzictwa kulturowego miasta.

W 2000 roku zrealizowane zostały pierwsze Misteria Pamięci: „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie” oraz „Dzień Pięciu Modlitw”. Jest to początek kształtowania się w Ośrodku własnego sposobu upamiętniania Miasta Żydowskiego w Lublinie. Kontynuowany jest program „Spotkania z Dokumentem”.

Inne ważne działania z tego okresu to rozwijanie programu związanego z opowiadaniem historii („Tryptyk chasydzki”). Powstała też na terenie Muzeum na Majdanku wystawa Elementarz.

W ramach programu „Spotkania Kultur” rozwijał się najmocniej program „Brama Pamięci”. Na tym właśnie programie Ośrodek koncentrował się najbardziej.

W jego ramach podjęte zostały zupełnie nowe działania artystyczne, „Misteria Pamięci”, oraz realizowany był projekt „Historia Mówiona”.

WSTĘP

A

Archiwum fotografii

Archiwum społecznej aktywności

B

Bank opowieści

Budowa makiety i związana z nią „afera”

C

Czechowicz w działaniach Teatru NN

D

Dni Radia w Teatrze NN

Dom – Krawiecka 41

Druk Poematu o mieście Lublinie na urodziny Czechowicza

E

Elli. Misterium męki Izraela Nelly Sachs

F

Festiwal Sztuki „W kręgu Bramy”

H

Historia Mówiona

Historia Mówiona – narodziny programu

Historia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (1998–2005)

I

Internet w działalności Ośrodka

K

„Kalendarz Ekumeniczny”

L

Latarnia – Barbara Koterwas

„Latarnia Pamięci”

Ludzie – Miejsca – Środowiska

M

Małe miasteczka Europy Wschodniej – nasz wielki skarb

Maszyna Pamięci Teatru NN

Misteria Pamięci

Misterium Druku i Papieru

Misterium Pamięci „Dzień Pięciu Modlitw”

Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”

Misterium Dzwonu

Misterium Pamięci „Listy do getta”

Misterium Pamięci „Poemat o Miejscu”

P

„Pamięć Miejsca” – narodziny wirtualnego archiwum Ośrodka

S

„Scriptores”

„Scriptores” 2003, nr 1: Lublin

„Scriptores” 2003, nr 2: „Ścieżkami Pamięci”

Seminarium „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie

Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza

Szkolne Kluby Odkrywców – Ścieżkami Pamięci

„Środki Świata”

T

Tryptyk chasydzki

Teatralizacja przestrzeni Bramy Grodzkiej – Teatr Pamięci

W

„Wielka Księga Miasta”

Wystawa „Elementarz”

Wystawa „Portret Miejsca”

Z

Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”

Zaułek Hartwigów