Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

1998 – 2005

Lata 1998 – 2005 to drugi ważny okres rozwoju Ośrodka który otwiera powstanie nowej instytucji Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz koniec głównego remontu siedziby Ośrodka.

Już w maju 1998 roku otwarta zostaje z wykorzystaniem nowej przestrzeni wystawa „Wielka Księga Lublina”. Od tej chwili w Ośrodku zaczynamy gromadzić zbiór starych fotografii Lublina.

W 1998 roku rozpoczęto program „Historii Mówionej” oraz projekt poświęcony popularyzacji dorobku Radia publicznego („Dni Radia w Teatrze NN”).

Rok 1999 to początek działań związanych z twórczością i życiem Józefa Czechowicza (m. in. „Urodziny Czechowicza”, „Spacer z Czechowiczem”).

W roku 1998 Ośrodek uzyskuje połączenie światłowodem pozwalające na większą niż dotychczas skalę rozwijania programu związanego z Internetem. Program ten od samego początku ukierunkowany był na prezentację historii i dziedzictwa kulturowego miasta.

W 2000 roku zrealizowane zostały pierwsze „Misteria Pamięci”: „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie” oraz „Dzień Pięciu Modlitw”. Jest to początek kształtowania się w Ośrodku własnego sposobu upamiętniania Miasta Żydowskiego w Lublinie. Kontynuowany jest program „Spotkania z Dokumentem”.

Inne ważne działania z tego okresu to rozwijanie programu związanego z opowiadaniem historii („Tryptyk chasydzki”). Powstała też na terenie Muzeum na Majdanku wystawa „Elementarz”.

W ramach programu „Spotkania Kultur” rozwijał się najmocniej program „Brama Pamięci”. Na tym właśnie programie Ośrodek koncentrował się najbardziej.

W jego ramach podjęte zostały zupełnie nowe działania artystyczne – „Misteria Pamięci” oraz realizowany był projekt „Historia Mówiona”.

WSTĘP

A.

Archiwum Fotografii

Archiwum społecznej aktywności

B.

Bank opowieści

Budowa makiety i związana z nią „afera”

C.

Czechowicz w działaniach Teatru NN

D.

Dni Radia w Teatrze NN

Dom – Krawiecka 41

Druk „Poematu o mieście Lublinie” na urodziny Czechowicza

E.

„Elli. Misterium męki Izraela” Nelly Sachs

F.

Festiwal Sztuki „W Kręgu Bramy”

H.

Historia Mówiona

Historia Mówiona – narodziny programu

Historia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (1998 – 2005)

I.

Internet w działalności Ośrodka

K.

„Kalendarz Ekumeniczny”

L.

Latarnia – Barbara Koterwas

„Latarnia Pamięci”

Ludzie – Miejsca – Środowiska

M.

Małe Miasteczka Europy Wschodniej – Nasz Wielki Skarb

Maszyna Pamięci Teatru NN

Misteria Pamięci

Misterium Druku i Papieru

Misterium Pamięci „Dzień Pięciu Modlitw”

Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”

Misterium Dzwonu

Misterium Pamięci „Listy do getta”

Misterium Pamięci „Poemat o Miejscu”

P.

„Pamięć Miejsca” – narodziny wirtualnego archiwum Ośrodka

S.

Scriptores

Scriptores Nr 1/2003 Lublin

Scriptores nr 2/2003 „Ścieżkami Pamięci”

Seminarium „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza

Szkolne Kluby Odkrywców – Ścieżkami Pamięci”

Środek Świata

T.

Tryptyk chasydzki

Teatralizacja przestrzeni Bramy Grodzkiej – Teatr Pamięci

W.

„Wielka Księga Miasta”

Wystawa „Elementarz”

Wystawa „Portret Miejsca”

Z.

Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”

Zaułek Hartwigów