Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

1990–1998

Od Teatru NN do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

11 maja 1990 roku o godz. 17., kiedy to w Bramie Grodzkiej odbyła się pierwsza premiera Teatru NN Wędrówki niebieskie.

To wtedy narodził się Teatr NN.

Działalność Teatru NN rozpoczęła się tuż po upadku komunizmu, w okresie wielkich zmian politycznych i społecznych zachodzących w tamtym czasie w Polsce. W 1992 roku opuszczona ruina, jaką wtedy była Brama Grodzka stała się siedzibą Teatru NN.

Od tamtego czasu Brama Grodzka i sąsiadujące z nią kamienice zostały w pełni odbudowane. Ze względu na swoją siedzibę, Bramę Grodzką, prowadzącą do nieistniejącego już miasta żydowskiego, Teatr zaczął odkrywać pamięć o tym miejscu.

Stąd nazwa rodzącego się wtedy w Teatrze programu „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Podkreślamy w nim historyczne i symboliczne znaczenie Bramy Grodzkiej, będącej dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i miastem żydowskim, jako miejsca spotkania, łączącego różne narody, tradycje i religie.

W kwietniu 1998 roku w oparciu o Teatr NN została powołana do życia samodzielna samorządowa instytucja kultury: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wstęp

A

Akademia Teatralna

Animatorzy i obywatele

B

Brama – Historia miejsca

Brama Pamięci – narodziny programu

D

Don Kichot – logo Teatru NN

Działalność Teatru NN (1990–1998)

Działania Ośrodka związane z rewitalizacją Starego Miasta i śródmieścia Lublina

G

Galeria Teatru NN

I

Inwokacja (1992)

K

Księga ascezy i radości życia

M

Moby Dick (1995)

N

NN – nazwa teatru

Noc Świętojańska

O

Od teatru do instytucji

Odbudowa siedziby Ośrodka (1992–1997)

Oratorium Poemat o mieście Lublinie

P

Program „Pamięć – Miejsce – Obecność”

Poezja w programie „Spotkań kultur” Teatru NN

Pożegnanie taboru

Program edukacyjny „Lublin – moje miasto”

Program „Spotkania kultur”

Projekt „Dom – Grodzka 19”

R

Rok 1993

S

Sesja „Bruno Schulz (1982–1942)”

Sesja „Józef Czapski – życie i dzieło”

Sesja „Urodziny Hrabala w Lublinie”

Sesja „Żydzi lubelscy”

Spotkania kultur

Spotkania z dokumentem filmowym

Spotkania z literaturą w Teatrze NN w latach 1990–1996

Spotkanie z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim

Spotkanie z paryską „Kulturą”

T

Teatr NN

Teatr prywatny

U

U źródeł powstania Teatru NN

W

Wędrówki niebieskie (1990)

Wystawa „Lublin – Münster. Münster – Lublin. Dwa miasta partnerskie w zestawieniu

Z

Zbyt głośna samotność (1993)

Ziemskie pokarmy (1991)

Bilety online

Wydarzenia

Informacje

Projekty