Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

1990 – 1998

Od Teatru NN do Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

11 maja 1990 roku o godz. 17.00 kiedy to w Bramie Grodzkiej odbyła się pierwsza premiera Teatru NN „Wędrówki niebieskie”.

To wtedy narodził się Teatr NN.

Działalność Teatru NN rozpoczęła się tuż po upadku komunizmu, w okresie wielkich zmian politycznych i społecznych zachodzących w tamtym czasie w Polsce. W 1992 roku opuszczona ruina jaką wtedy była  Brama Grodzka stała się siedzibą Teatru NN.

Od tamtego czasu Brama i sąsiadujące z nią kamienice zostały w pełni odbudowane. Ze względu na swoją siedzibę – Bramę Grodzką, prowadzącą do nieistniejącego już Miasta Żydowskiego, Teatr zaczął odkrywać pamięć o tym miejscu.

Stąd nazwa rodzącego się wtedy w Teatrze programu „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Podkreślamy w nim historyczne i symboliczne znaczenie Bramy Grodzkiej, będącej dawniej przejściem pomiędzy Miastem Chrześcijańskim i Miastem Żydowskim, jako miejsca spotkania - łączącego różne narody, tradycje i religie.

W kwietniu roku 1998 w oparciu o Teatr NN zostaje powołana do życia samodzielna samorządowa instytucja kultury: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

WSTĘP

A.

AKADEMIA TEATRALNA

ANIMATORZY I OBYWATELE

B.

BRAMA – HISTORIA MIEJSCA

BRAMA PAMIĘCI – NARODZINY PROGRAMU

D.

DON KICHOT – LOGO TEATRU NN

DZIAŁALNOŚĆ TEATRU NN (1990 – 1998)

DZIAŁANIA OŚRODKA ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ STAREGO MIASTA I ŚRÓDMIEŚCIA LUBLINA

G.

GALERIA TEATRU NN

I.

„INWOKACJA” (1992)

K.

„KSIĘGA ASCEZY I RADOŚCI ŻYCIA”

M.

„MOBY DICK” (1995)

N.

NN – NAZWA TEATRU

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

O.

OD TEATRU DO INSTYTUCJI

ODBUDOWA SIEDZIBY OŚRODKA (1992 – 1997)

ORATORIUM „POEMAT O MIEŚCIE LUBLINIE”

P.

PROGRAM „PAMIĘĆ – MIEJSCE – OBECNOŚĆ”

POEZJA W PROGRAMIE „SPOTKAŃ KULTUR” TEATRU NN

POŻEGNANIE TABORU

PROGRAM EDUKACYJNY „LUBLIN – MOJE MIASTO”

PROGRAM „SPOTKANIA KULTUR”

PROJEKT „DOM – GRODZKA 19”

R.

ROK 1993

S.

SESJA BRUNO SCHULZ (1982 – 1942)

SESJA „JÓZEF CZAPSKI – ŻYCIE I DZIEŁO”

SESJA „URODZINY HRABALA W LUBLINIE”

SESJA „ŻYDZI LUBELSCY”

SPOTKANIA KULTUR

SPOTKANIA Z DOKUMENTEM FILMOWYM

SPOTKANIA Z LITERATURĄ W TEATRZE NN W LATACH 1990 – 1996

SPOTKANIE Z GUSTAWEM HERLINGIEM-GRUDZIŃSKIM

SPOTKANIE Z PARYSKĄ „KULTURĄ”

T.

TEATR NN

TEATR PRYWATNY

U.

U ŹRÓDEŁ POWSTANIA TEATRU NN

W.

„WĘDRÓWKI NIEBIESKIE” (1990)

WYSTAWA „LUBLIN – MüNSTER MüNSTER – LUBLIN, DWA MIASTA PARTNERSKIE W ZESTAWIENIU

Z.

„ZBYT GŁOŚNA SAMOTNOŚĆ" (1993)

„ZIEMSKIE POKARMY” (1991)