Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

#Zostanwdomu

#zostańwdomu. Propozycje Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Wirtualne i multimedialne opowieści o LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wirtualne i multimedialne opowieści o Lublinie

Opowieści o Lublinie tworzone przez Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” to narracje o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z historią i dziedzictwem Lublina. Publikujemy je przede wszystkim za pośrednictwem naszego serwisu Leksykon Lublin: http://teatrnn.pl/leksykon/ ale również innych serwisów Ośrodka, które popularyzują wiedzę dotyczącą Lublina i Lubelszczyzny.

Przewodniki po mieście na stronie Przewodniki Teatru NN dostępne pod adresem: http://teatrnn.pl/przewodniki-lublin/ gdzie m.in. można zwiedzić Lublin śladami renesansu lubelskiego, przejść po miejscach ważnych dla lubelskiej społeczności żydowskiej, albo zapoznać się z miejscami opisanymi w “Poemacie o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza. 

Przypominamy też cieszące się popularnością makiety obrazujące rozwój przestrzenny Lublina: http://teatrnn.pl/rozwoj-przestrzenny/makiety-3d-lublina/, przybliżamy ciekawe z punktu widzenia ikonografii dzieła graficzne i malarskie ukazujące Lublin: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/malarstwo-i-grafika-w-lublinie-widoki-lublina/.Wracamy do tematyki związanej z Unią Lubelską: https://teatrnn.pl/unia-lubelska/ a także materiałami źródłowymi w postaci dokumentów archiwalnych: https://teatrnn.pl/lublin-w-dokumencie/

Opowiadając o Lublinie często używamy multimedialnych map: http://teatrnn.pl/miejsca/mapy/ dzięki, którym można poznać topografię nieistniejącej ulicy Szerokiej: http://teatrnn.pl/miejsca/mapa/ulica-szeroka/, zapoznać się z lokalizacją zakładów fotograficznych funkcjonujących w Lublinie do 1939 roku: http://teatrnn.pl/miejsca/mapa/zaklady-fotograficzne/ poznać ciekawe miejsca zlokalizowane miejsca na placu Wolności: http://teatrnn.pl/miejsca/mapa/plac-wolnosci/

Zachęcamy również do zapoznania się ze spuścizną jednego z najbardziej znanych lubelskich fotografów - Edwarda Hartwiga, którego “lubelski” dorobek przypominamy w ramach projektu “Lublin. Opowieść o mieście”: http://teatrnn.pl/opowiesci/lublin-opowiesc-o-miescie/, na stronie projektu warto obejrzeć i posłuchać narracji multimedialnych powstałych z wykorzystaniem zdjęć i relacji świadków historii: https://teatrnn.pl/opowiesci/narracje-multimedialne/

Gromadzone przez Ośrodek materiały udostępniane m.in. w Bibliotece Multimedialnej: http://biblioteka.teatrnn.pl są wykorzystywane w różnorodnych serwisach tematycznych: o lubelskich cegielniach http://teatrnn.pl/lubelskie-cegielnie/, wodociągach https://teatrnn.pl/lublin-woda/, a także o rzemiośle http://teatrnn.pl/rzemioslo/ i pszczelarstwie http://teatrnn.pl/pszczelarstwo 

Historie gromadzone przez Ośrodek są też opisywane przez pracowniczki i pracowników na blogu dostępnym pod adresem: https://blog.teatrnn.pl/

 

FotografiaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Lublin, ulica Szeroka 12
Lublin, ulica Szeroka 12 (Autor: Kiełsznia, Stefan (1911-1987))

Szczególnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lublina cieszą się materiały obrazowe, szczególnie zdjęcia. Prezentujemy je w serwisie "Lublin. Fotografia" dostępnym pod adresem: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/miejsca-fotografia/ 

Zapoznawanie się z zasobami Pracowni Ikonografii prezentowanymi w serwisie Lublin. Fotografia warto rozpocząć od zgłębienia historii lubelskiej fotografii, historii o długiej tradycji obfitującej w ważne wydarzenia z dziejów miasta, opowieści tworzonej przez prekursorów takich, jak Aleksander Nowaczyński, Ksawery Grochowski, Walerian Twardzicki, czy Aleksander Stepanow: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/fotografia-lubelska-historia/ W odniesieniu do pionierów lubelskiej fotografii warto wspomnieć o pierwszych fotografkach, które pomimo przeciwności i uprzedzeń, wraz z przemianami społecznymi w duchu emancypacji kobiet rozpoczęły proces aktywności zawodowej w dziedzinie fotografii: https://teatrnn.pl/para/lubelskie-fotografki-jak-nowe-technologie-pomogly-w-emancypacji/ Kamieniem milowym w dziedzinie lubelskiej fotografii pozostają prace Jana Bułhaka - jednej z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej fotografii polskiej. "Ojciec polskiej fotografii" zainspirował wielu późniejszych twórców lubelskich. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jego twórczością: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/jan-bulhak-fotografia/ Historia fotografii lubelskiej XX-wieku, to przede wszystkim działalność Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego: https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/lubelskie-towarzystwo-fotograficzne/, współzałożonego przez Stanisława Jacka Magierskiego  na przełomie lat 1936 i 1937 w Lublinie. W okresie międzywojennym Towarzystwo walnie przyczyniło się do rozwoju lubelskiej fotografii artystycznej, zrzeszając wielu wspaniałych artystów fotografików takich, jak Stefan Kiełsznia: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/lublin-stefana-kielszni/

W serwisie obejrzeć można m.in. fotografie wykonane przez Józefa Czechowicza: https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/jozef-czechowicz-kolekcja-zdjec-lublina/, zapoznać się z unikalnymi fotografiami z kolekcji rodzinnych: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/kolekcje-rodzinne/, dokumentacją zmian w mieście podczas transformacji 89/90 roku: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/4-czerwca-w-fotografii/

Warte polecenia są też zdjęcia z okresu II wojny światowej. Na przykład kolekcja Marka Gromaszka: http://teatrnn.pl/zdjeciawojenne/ czy też kolekcja kolorowych zdjęć z 1940 roku autorstwa Maxa Kirnbergera: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/kolekcja-kolorowych-zdjec-lubelskiego-getta-maxa-kirnbergera/ 

Kontynuując opowieść o historii lubelskiej fotografii zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi zasobami ikonograficznymi dotyczącymi fotografii powojennej - fotografii bliższej naszej codzienności, miejsca, w którym żyjemy.

Na początku warto przyjrzeć się kolekcji Jerzego Krystosika - fotografa-amatora, któremu miejsce w historii lubelskiej fotografii zapewniła pośmiertnie - niewielka seria dziewięciu zdjęć wykonanych na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku. Fotografie te, przedstawiają zniszczoną zabudowę Lublina wkrótce po zakończeniu walk o miasto. https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/kolekcja-jerzego-krystosika/

Dzisiejsze opustoszałe miasto przywodzi na myśl Lublin z początku lat 50, dokąd zabiera nas Edward Hartwig i jego kolekcja powojennej fotografii: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/lublin-w-latach-50-xx-wieku-edward-hartwig/ Mamy nadzieję, że ten wirtualny spacer chociaż w niewielkim stopniu zrekompensuje nam obecne niedogodności.

Kolejne dziesięciolecia w fotograficznej historii naszego miasta reprezentuje kolekcja fotografii Lublina z lat 60. i 70. XX wieku z dawnego zasobu Miejskiej Rady Narodowej: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/zdjecia-lublina-z-lat-60-i-70-xx-wieku-z-dawnego-zasobu-miejskiej-rady-narodowej/ Fotografie wykonane głównie przez Mariana Budzyńskiego przedstawiają obraz lubelskich ulic czasu PRL.

Fotografia powojenna, to także prace lubelskich artystów reprezentujących nurty poszukujące i konceptualne. W tym miejscu warto przyjrzeć się dokonaniom Lucjana Demidowskiego: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/lucjan-demidowski-1/ oraz Jana Magierskiego https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/jan-magierski/ Nieco mniej znana, lecz warta uwagi pozostaje historia pracowni fotografii Romualda Marona mieszcząca się w "Piwnicy Pod Fortuną" na lubelskim Starym Mieście https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/romuald-maron/

Nie sposób opowiadać o historii lubelskiej fotografii powojennej pomijając sylwetki i dorobek lubelskich fotoreporterów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z galeriami zdjęć Elizy Kwaśniewskiej: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/eliza-kwasniewska/, Jana Huzara: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/jan-huzar/, Jana Trembeckiego: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/jan-trembecki/  i Jacka Mirosława: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/jacek-miroslaw/ Fotografie te, towarzyszyły nam codziennie przez ostatnie dekady dzięki lubelskiej prasie.

Wybór najciekawszych kolekcji z zasobu Pracowni Ikonografii jest też dostępny pod adresem: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/zostan-w-domu-kolekcja-fotografii-lubelskiej/

 

Historia mówionaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Historia mówiona

Od ponad 20 lat rejestrujemy wspomnienia świadków historii, którzy związani są z Lublinem i Lubelszczyzną. Nagraliśmy 2666 osób i zarchiwizowaliśmy 5600 godzin bezcennych relacji. Wysłuchanymi opowieściami dzielimy się także z innymi. Relacje świadków historii w formie tematycznych fragmentów udostępniamy na stronie www.historiamowiona.teatrnn.pl. Zachęcamy do oglądania, słuchania i czytania opowieści o przeszłości. Zasób relacji można przeszukiwać według świadków historii http://teatrnn.pl/historiamowiona/indeks/swiadkowie, według tematów: http://teatrnn.pl/historiamowiona/indeks/tematy oraz według miejscowości: http://teatrnn.pl/historiamowiona/indeks/miejscowosci Pośród nagranych świadków historii są:

Sarah Tuller - Lublinianka. Ocalona z Zagłady, po wojnie wraz z rodzicami wyjechała do USA. W swojej relacji opowiada o przedwojennym Lublinie, losach najbliższych podczas okupacji i o życiu po wojnie: http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Tuller%2C_Sarah_%281922-2020%29, 

Zdzisław Suwałowski - Lublinianin, który w swojej relacji opowiada o dzielnicy Kalinowszczyzna: http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Suwa%C5%82owski%2C_Zdzis%C5%82aw_%281932-_%29, 

Michał Hochman - Lublinian, muzyk, emigrant marcowy, w swojej relacji opowiada o Lublinie w latach sześćdziesiątych i swoim udziale w tworzeniu życia kulturalnego miasta: http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Hochman%2C_Micha%C5%82_%281944-_%29,

Janusz Krupski - Lublinian, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, opozycjonista, współtwórca pisma "Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików", ktory w relacji opowiada o realiach życia w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz o swoim udziale w tworzeniu opozycji politycznej w okresie PRL:  http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Krupski%2C_Janusz_%281951-2010%29,

Teresa Księska-Falger - pianistka, wieloletnia dyrektora Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. W swojej relacji opowiada o swojej karierze artystycznej oraz o ważnych postaciach z kręgu muzyki: http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Ksi%C4%99ska-Falger%2C_Teresa_%281949-_%29

Zakres czasowy i tematyka nagrywanych przez nas relacji są bardzo szerokie. Aby ułatwić korzystanie z naszych zbiorów wyodrębniliśmy najważniejsze kategorie tematyczne związane z historią dwudziestowiecznego Lublina. Dzisiaj polecamy wspomnienia z trzech ważnych wydarzeń z powojennej historii Lublina. W styczniu 1947 roku odbył się w Lublinie strajk młodzieży szkolnej i studentów. W powojennej historii miasta był to pierwszy protest ludności przeciwko komunistycznej polityce. Z relacjami uczestników strajku można zapoznać się tutaj: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/strajk-mlodziezy-szkolnej-i-studentow-w-lublinie-w-1947-roku/.

3 lipca 1949 roku miał miejsce tzw. Cud lubelski. Wielu z naszych rozmówców doskonale pamiętało atmosferę tych dni, a ich relacje dostępne są pod tym linkiem: http://teatrnn.pl/historiamowiona/indeks/temat/16. Lata powojenne to czas, kiedy wprowadzano nowy ustrój. O tragicznym doświadczeniu okresu stalinizmu i tym jak ten okres zapamiętali nasi najstarsi rozmówcy można posłuchać i poczytać klikając w ten link: http://teatrnn.pl/historiamowiona/indeks/temat/4

W tym roku 2 kwietnia minęła 15 rocznica śmierci Jana Pawła II. Podczas rozmów ze świadkami historii postać Karola Wojtyły jest często i chętnie wspominana. Na stronie www.historiamowiona.teatrnn.pl http://teatrnn.pl/historiamowiona/indeks/temat/31 dostępne są relacje dotyczące związków Karola Wojtyły z naszym miastem oraz jego wizyty w  Lublinie w 1987 roku.

 

Materiały edukacyjneBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Praca nad mapą pamięci Szczebrzeszyna, warsztat o dziedzictwie kulturowym miasteczka
Praca nad mapą pamięci Szczebrzeszyna, warsztat o dziedzictwie kulturowym miasteczka (Autor: Kowalczyk, Paulina)

Serwisy Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” to także materiały edukacyjne. Są one przede wszystkim dostępne na stronie: https://teatrnn.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/ gdzie można znaleźć materiały warsztatów edukacyjnych: https://teatrnn.pl/edukacja/warsztaty/. Osoby zainteresowane historią lubelskich Żydów mogą zajrzeć na stronę z mini-wykładami poświęconymi tej tematyce: http://teatrnn.pl/brama-edukacja/wyklady/ a także zapoznać się z zawartością serwisu dotyczącego wydarzeń marca '68 roku w Lublinie: https://teatrnn.pl/marzec68/

Nową propozycją są też wirtualne wystawy prezentujące materiały z wystaw czasowych prezentowanych w Galerii Teatru NN. W chwili obecnej prezentujemy "Szkicownik Rywki Berger": https://teatrnn.pl/wystawy/rywka-berger/ oraz "Atlas map pamięci": https://teatrnn.pl/wystawy/atlas

W serwisie "Lublin. Instrukcja obsługi" za pomocą krótkich haseł przybliżamy historię Lublina od czasów najdawniejszych: http://teatrnn.pl/instrukcja/najstarsze-dzieje-lublina/ poprzez okres renesansu: http://teatrnn.pl/instrukcja/lublin-w-dobie-renesansu/ dwudziestolecie międzywojenne: http://teatrnn.pl/instrukcja/gospodarka-lublina-w-okresie-miedzywojennym/ do współczesności: http://teatrnn.pl/instrukcja/komunistyczna-gospodarka-lublina/

Warto też zajrzeć na stronę portalu ohistorie.eu gdzie znajdują się tekstowe, jak również w formacie video, odnoszące się do poważnych problemów najnowszej historii Polski. Ohistorie.eu to portal, który daje rodzaj alternatywy dla budowanej przez media i instytucje publiczne nacjonalistycznej apologetycznej wizji historii Polski.

Działająca przy Ośrodku Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej proponuje stronę, z której można ściągnąć (za darmo!) komplet materiałów dla nauczycieli historii o historii stosunków polsko-rosyjskich: http://teatrnn.pl/pracownia-iesw/publikacje/. Materiały przygotowali historycy i nauczyciele z Polski i Rosji pisząc wspólne teksty, co było poważnym wyzwaniem, bo nie tak łatwo napisać Polakowi i Rosjaninowi wspólny tekst o historii naszych stosunków, pod którym obaj mogliby się uczciwie podpisać.

 

WydawnictwaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Pożegnanie PA.RY. Salonik prasowy w Domu Słów
Pożegnanie PA.RY. Salonik prasowy w Domu Słów (Autor: Krasuska, Magdalena)

W Bibliotece Multimedialnej dostępne są wydawnictwa Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”: http://teatrnn.pl/wydawnictwo. Proponujemy m.in.:

najnowszy numer czasopisma "Scriptores” poświęcony fotografii “Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939”, przewodnik Marcina Bielesza “Unia Lubelska 1569”, antologia “Słowa są wolne. 44 wiersze poetów pokolenia niepodległości”, publikację "Zaułek Hartwigów", a także poświęcony Julii Hartwig 40 numer czasopisma "Scriptores" zatytułowany "Julia Hartwig. Lubelskie kręgi", a także książki wydane z okazji 20-lecia działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN": "Teatr NN 1990-2010", "Czytanie Czechowicza (2001 - 2010)", "Artystyczne i animatorskie działania w przestrzeni miasta związane z pamięcią", "Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim prowadzone przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"".

Przypominamy też trwający w 2018 roku projekt wydawniczy czyli czasopismo “PA.RA”. Artykuły ze wszystkich numerów gazety są dostępne on-line pod adresem: https://teatrnn.pl/para. Na stronie jest też dostępne archiwum z poszczególnymi numerami czasopisma: https://teatrnn.pl/para/pobierz-pa-re/.

 

Literatura w sieciBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Strony poezji

Osoby zainteresowane literaturą, a w szczególności poezją znajdą wiele informacji w serwisie Strony Poezji: http://stronypoezji.pl/ gdzie można zapoznać się z kompendiami wiedzy o twórczości poetów: Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego: http://stronypoezji.pl/monografie. Na stronach znajduje się również wybór wierszy oraz materiały multimedialne. Na podstronie serwisu Do-po-wiedzenia: http://stronypoezji.pl/dopowiedzenia/ można wysłuchać rozmów Jacka Podsiadły z poetami.

 

Dom SłówBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W stronę: spotkanie z Beatą Chomątowską
W stronę: spotkanie z Beatą Chomątowską (Autor: Krasuska, Magdalena)

Zespół Domu Słów oraz Izby Drukarstwa prężnie działa, przenosząc aktywności online, aby dostarczyć nowe projekty w obszarze słowa, edukacji literackiej oraz druku. Zespół pracuje nad przyszłymi wydarzeniami, spotkaniami i materiałami, ale nie zapomina też o aktualnościach. Podjęliśmy działania zachęcające Was do sięgnięcia po czytelnicze nowości oraz wejścia z nami w dyskusję na temat literatury, sztuki i słowa. Dom Słów zaprasza do mediów społecznościowych, a także na stronę: http://teatrnn.pl/domslow/zostanwdomu/.

Teraz CzytaMY

Na Facebooku (www.facebook.com/domslowlublin/) i Instagramie (www.instagram.com/domslow_lublin/) Domu Słów pojawiać zaczęły się posty akcji Teraz CzytaMY, czyli przegląd i rekomendacje książek po które ostatnio sięgnęliśmy. Strona internetowa Teraz CzytaMY: http://teatrnn.pl/domslow/teraz-czytamy/

Zdalny Szeryf

Na Youtubie, dwa razy w tygodniu, wyświetlimy nową serię -- bazującą na naszym dotychczasowym projekcie "Szeryf Literatury" -- "Zdalny Szeryf", czyli książkowe recenzje oraz rozmówki kręcone i montowane prosto z naszych Home Office: www.youtube.com/playlist?list=PLD7CIbcP-Uhgd8regYdBz5YmjCnzQmZQQ Strona internetowa Zdalnego Szeryfa: http://teatrnn.pl/domslow/zdalny-szeryf/

Z archiwum...

Dodatkowo na naszym Facebooku (www.facebook.com/domslowlublin/) przypominać będziemy na bieżąco o archiwalnych publikacjach, nagraniach ze spotkań autorskich, dyskusjach, które można prześledzić i nadrobić. Strona internetowa Z archiwum...: http://teatrnn.pl/domslow/z-archiwum/

Poetycki Klub Dyskusyjny

Do świata wirtualnego przeniósł się też “Poetycki Klub Dyskusyjny”. Na Facebooku powstała grupa, która umożliwi nam poetyckie spotkania w czasie kwarantanny. Dołączajcie! www.facebook.com/groups/231886044614488/

Materiały edukacyjne

Przygotowujemy dla Was różne materiały, ćwiczenia i esej do pobrania oraz samodzielnego zrealizowania w domu. Strona internetowa Materiały edukacyjne: http://teatrnn.pl/domslow/materialy-edukacyjne/

Wirtualny spacer po Domu Słów

Zapraszamy również do wirtualnego zwiedzania naszej instytucji na stronie Domu Słów (teatrnn.pl/files/domslow/explore/domslow_7_10_2014/index.html) oraz do przeglądania naszej wirtualnej biblioteki.

 

PodziemiaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Podziemia - Lublin w ostatnich latach XVI w.
Podziemia - Lublin w ostatnich latach XVI w. (Autor: Kowalczyk, Maria)

Lubelska Trasa Podziemna poleca grę lub rozgrywki w grę platformową "Zaczarowany Lublin" na komputerze lub smartfonie dostępne pod adresem: http://teatrnn.pl/podziemia/gra/v2/index.html a także oglądanie animacji legend lubelskich: http://teatrnn.pl/podziemia/node/56 powstałych w wyniku projektu "Zaczarowany Lublin”. Jest to projekt cykliczny o charakterze edukacyjno-artystycznym (którego głównym adresatem są dzieci i młodzież), realizowany od 2010 roku przez Lubelską Trasę Podziemną – i nawiązujący do jej niezwykłego położenia. Lubelska Trasa Podziemna łączy bowiem dwa miejsca związane z legendami: budynek dawnego Trybunału Koronnego, w którym odbył się słynny sąd diabelski, (o którym opowiada „Legenda o Czarciej Łapie”), z placem Po Farze, na którym księciu Leszkowi Czarnemu przyśnił się Archanioł Michał. Niektórzy powiadają też, że zza ścian krętych i mrocznych podziemnych korytarzy dobiegają czasem dziwne odgłosy, być może wydaje je tajemniczy i opiekuńczy lubelski Żmij... Ideą każdej edycji Zaczarowanego Lublina jest to, aby autorami bądź współtwórcami nowych atrakcyjnych narracji na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, jakim są legendy czy podania, były same dzieci i młodzież.

"Legenda o lubelskim Żmiju": https://www.youtube.com/watch?v=jj4vMU-W9rA&list=PLJNzq0q5C9mtMwi7fiGNJ07EFmFK-Vcb4&index=4

"Miasto Podziemne": https://www.youtube.com/watch?v=LAexXJT_yxA&list=PLJNzq0q5C9mtMwi7fiGNJ07EFmFK-Vcb4&index=18

"Legenda o śnie Leszka Czarnego": https://www.youtube.com/watch?v=aOCRjqkuJ0o&list=PLJNzq0q5C9mtMwi7fiGNJ07EFmFK-Vcb4&index=25

"Legenda o Aniele Zapomnienia": https://www.youtube.com/watch?v=TCOqaRc_MY0&list=PLJNzq0q5C9mtMwi7fiGNJ07EFmFK-Vcb4&index=29

 

Piwnica pod FortunąBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Piwnica pod Fortuną

"Piwnica pod Fortuną" od 2018 roku jest pod opieką "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN". To unikatowe wnętrze znajduje się na Starym Mieście w Lublinie, pod kamienicą Rynek 8. Wyniki prowadzonych w ostatnim czasie badań nad zdobiącymi ją polichromiami ukazały zabytek w zupełnie nowym świetle.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii wnętrze Piwnicy nie jest dostępne dla zwiedzających, ale informacje o nim można uzyskać ze strony internetowej http://teatrnn.pl/piwnica-fortuna/ Na bieżąco uzupełniamy też nasz też profil na facebooku https://www.facebook.com/Piwnica-pod-Fortuną-101028071473731. Pod nr tel. 664 515 538 pełnimy także dyżur telefoniczny. Codziennie w godzinach 10.00 - 14.00 czekamy na Państwa pytania do przewodnika. Chętnie opowiemy o Piwnicy i jej historii.

Ponadto zbieramy historie związane z Piwnicą pod Fortuną! Dlatego, wszystkich, którzy posiadają wspomnienia związane z  klubokawiarnią studencką "Piwnica", zakładem fotograficznym "Foto Starówka", restauracją "Pod Fortuną" lub przechowują w swoich prywatnych zasobach zdjęcia związane z tym miejscem zachęcamy do kontaktu. Wszystkie historie są dla nas ważne! Zapraszamy do rozmowy o historii i znaczeniu tego wyjątkowego miejsca!

 

Social MediaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Najbliższy czas to także nasza obecność w Social Media. Wirtualne Spacery po Przedwojennym Lublinie (przegląd unikatowych zdjęć ulic i mieszkańców przedwojennego Lublina wraz z ich historią); akcje dotyczące upamiętnienia mieszkańców lubelskiej dzielnicy żydowskiej (wideo z marszów, informacje), publikowanie najciekawszych zasobów Ośrodka (wideo, archiwalne fotografie, treści z Leksykonu, treści z bloga Ośrodka), cotygodniowy newsletter zawierający najciekawsze treści z zasobów Ośrodka.

Oferta pojawia się na naszych kanałach social media: na Facebooku Bramy Grodzkiej: https://www.facebook.com/brama.grodzka/, Miasta Poezji: https://www.facebook.com/miasto.poezji/ oraz na Instagramie Bramy Grodzkiej: https://www.instagram.com/brama_grodzka/. Do newslettera można zapisać się na naszej stronie: http://teatrnn.pl/

 

Wideoteka Ośrodka
Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Przypominamy niedawne wydarzenia:

117. Urodziny Józefa Czechowicza, które obchodziliśmy 15 marca 2020 roku: https://youtu.be/uZ52rdh6KJQ,

a przede wszystkim spotkania i rozmowy:

spotkanie autorskie z Martinem Pollackiem wokół książki "Topografia Pamięci": https://www.youtube.com/watch?v=-8pH3mWwHLM

spotkanie autorskie z Sabiną Baral wokół książki „Zapiski z wygnania”: https://www.youtube.com/watch?v=SuKJoIRm9Vc

spotkanie autorskie z Moniką Sznajderman "Pusty las": https://www.youtube.com/watch?v=IwRvR_A9lP0

promocję książki “Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności": https://youtu.be/Y5CnEyC2knA,

prezentację książki Piotra Nazaruka „Bajglowe Imperium Hersza Lendera”: https://www.youtube.com/watch?v=0gUhhhB6e7U

promocję książki Magdaleny Zabłockiej "Rzemiosło w przestrzeni kulturowej": https://www.youtube.com/watch?v=NhPhhKQUH90

promocję książki Joanny Zętar "Lublin, którego nie ma": https://www.youtube.com/watch?v=DfDbCw5BYVA

rozmowę o "Pomocniku historycznym POLITYKI": https://www.youtube.com/watch?v=EF8T7beMSP8

premierę "Bajek od rzeczy" Grażyny Lutosławskiej: https://www.youtube.com/watch?v=rxsA5gAuSs4 

spotkanie "Wieczór między wierszami": https://www.youtube.com/watch?v=FxFvSD8JkTw

oraz seminaria:

"Steiner: rzeczywiste obecności": https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNzq0q5C9mvKszPiHGREmh7YVtVl9q5z

"Gramatyki tworzenia": https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNzq0q5C9muLs7QtYtM-ixQ1VYklagWO

"Opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady": https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNzq0q5C9msAH6j-VS_d6dhzFIz7sjAb

"Opowiedzieć / ślady": https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNzq0q5C9mvQCGjdQmIV01sH0be9XGA9

"Misterium Bramy" i seminarium otwarte wokół kwartalnika "Konteksty": https://www.youtube.com/watch?v=UomKyQ9pCtY

Materiały filmowe są udostępnione na kanale YT Bramy Grodzkiej: https://www.youtube.com/channel/UClR2Vx4yfXNxAp1cOCu4_SQ.

Poza tym zachęcamy do zapoznania się z archiwalnymi nagraniami ze spotkań autorskich i dyskusji odbywających się w Domu Słów: https://www.youtube.com/user/LublinMiastoPoezji/playlists  a także z materiałami z naszych projektów: "Opowieści z Bramy" i "Opowieści z Bramy: Wolność": https://teatrnn.pl/opowiesci/wolnosc/, w ramach których zachęcaliśmy młodzież, by poznała i pokazała innym mikrohistorie, które rozgrywały się w ich rodzinnych stronach ponieważ każda wielka historia składa się z opowieści o zwykłych ludziach. Aby je odnaleźć, wystarczy zapytać najbliższych. Playlisty z materiałami z projektu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNzq0q5C9mvJBRerb_7bU1uslVTn7YBf oraz https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNzq0q5C9msib8JpTiqgh1O_B43aFK0B

Na kanale YT Bramy Grodzkiej są też dostępne filmy z badan archeologicznych prowadzonych w Lublinie (powstałe we współpracy z firmą Archee). Są to: "Tajemnice dawnego targu": https://www.youtube.com/watch?v=zhovRJQ4dhs oraz "Podziemne skarby Bramy Krakowskiej": https://www.youtube.com/watch?v=hpn-4UNrmHc Osoby zainteresowane archeologią w Leksykonie Lublin mogą odnaleźć katalog zabytków archeologicznych. Są to zabytki odnalezione na terenie Lublina podczas prac wykopaliskowych, które nie były dotychczas prezentowane szerszej publiczności. Katalog jest dostępny pod adresem: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/katalog-zabytkow-archeologicznych-z-terenu-lublina/

Z kolei na kanale: „Otwarta Brama” publikowane są kolejne odcinki vloga O. Tomasza Dostatniego, który krótko i treściwie opowiada o świecie, gdzie jest miejsce dla "bramy na wciąż otwartej": https://www.youtube.com/channel/UCfZn1lRDhZiLvlGaev5rC9g

 

Kalendarium OśrodkaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Witold Dąbrowski podczas spektaklu "Ostatni demon"
Witold Dąbrowski podczas spektaklu "Ostatni demon" (Autor: Zętar, Joanna)

W tym roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji warto zajrzeć na strony Kalendarium TNN: http://teatrnn.pl/kalendarium/ gdzie dokumentujemy wydarzenia z naszej historii np.: premierę spektaklu "Wędrówki niebieskie", "Ziemskie pokarmy", "Inwokacja", "Zbyt głośna samotność" i "Moby Dick". W Kalendarium można też znaleźć informacje o Misteriach Pamięci: "Jedna Ziemia - Dwie Świątynie" (2000), „Dzień Pięciu Modlitw” (2000), spacerach trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza, a także o spotkaniach, wystawach i projektach.

Ponadto w Leksykonie Bramy Grodzkiej Tomasz Pietrasiewicz w autorskich tekstach opisuje najważniejsze wydarzenia z historii Ośrodka i wyjaśnia najważniejsze dla tej instytucji pojęcia: https://teatrnn.pl/obgtnn-leksykon/