Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rok 1993

Był to bardzo ważny okres w kształtowaniu się programu Teatru NN, zarówno artystycznego (przedstawienia) jak i pozateatralnego.

To wtedy w roku 1993 przedstawienia Teatru NN zostały dostrzeżone w Polsce. W marcu 1993 r. spektakl „Inwokacja” nagrodzono jedną z głównych nagród na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu. W kwietniu tego samego roku w Szczecinie na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form „Ziemskie pokarmy” dostały główne nagrody. W listopadzie we Wrocławiu na Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych „Ziemskie pokarmy” otrzymały specjalną nagrodę od Wojciecha Hassa za wyobraźnię teatralną, a „Inwokacja” nagrodę dziennikarzy. We Wrocławiu Teatr NN grał swoje przedstawienia w Sali legendarnego Teatru „Laboratorium”, w miejscu będącym swego rodzaju sanktuarium dla dwudziestowiecznego teatru.

Prowadzący po przedstawieniu dyskusję znany krytyk teatralny Tadeusz Burzyński mówił o przedstawieniach Teatru jako o zupełnie nowym i zaskakującym zjawisku w polskim teatrze. Podkreślał siłę i odrębność wyobraźni teatralnej, jaką te przedstawienia według niego niosły.

Na jesieni Teatr NN przystąpił do udziału w konkursie Fundacji Kultury „Małe Ojczyzny – Tradycja dla Przyszłości” z projektem „Pamięć – Miejsce – Obecność”. To wtedy po raz pierwszy musiałem opisać działalność Teatru NN w szerszym, społecznym kontekście oraz zarysować plan działań na przyszłe lata.