Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Publikacje o działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Spis publikacji omawiających działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

ArtykułyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

(alf), Na granicy odrębnych światów, „Dziennik Wschodni”, 24.09.1997.

Małgorzata Bielecka-Hołda, Talent do przywracania pamięci, Gazeta w Lublinie, 15. 05. 2015.

Zuzanna Bogumił, Die Austellung “Die Schulfibel – Kinder im Lager Majdanek”, [w:] Beitrage zur Geschichte der nationalsozialistichen Konzentrationslager und ihrer Erinnerung, heransgegeben von W. Lenarczyk, A. Mix, J. Schwartz, V. Springmann, Berlin 2007.   

Jacek Cieślak, Warto ocalić pamięć miasta, Rzeczpospolita, dodatek: Życie Regionów, nr 242 (10271), Życie Lubelszczyzny, nr 4 , 16. 10. 2015.

Witold Chmielewski, Środek świata w Lublinie, [w:] Pamięć – Miejsce – Obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, Lublin 1997.

Barbara Finkelstein B., In Poland, Artistic Excavations Reveal a Lost World of Jews, "Forward", 10. 12. 2016.

Federico Formigniani, Lublino, la città del grande olocausto.

Henry Foy, The lost faces of Lublin, "Financial Times", 20. 11. 2015.

Alain Guillemoles, Comment Tomasz fait revivre le pasee juif de Lublin, "La Croix", 11. 06. 2008.

Jan P. Hudzik, Misterium pamięci. O prawdzie poznania i prawdzie świadectwa Zagłady, [w:] Tegoż, Prawda i teoria, Warszawa 2011, s. 68–98.

Mieczysław Inglot, Pod znakiem dialogu, Warsztaty polonistyczne, 1999, nr 1 (28).

Aleksander Jackowski, Lublin. Teatr NN. Ośrodek Brama Grodzka, [w:] Tegoż, Miejsca i ludzie, Warszawa 2003.

Jackie Jakubowski, En utmaning mot glomskans tomhet, "Judisk. Kronika” 2005, nr 4 (73).

Aleksandra Janus, Dorota Kawęcka, Opowiadanie (w) przestrzeni miejskiej. Lublin 2.0 i Modernizm WWA.

Grzegorz Józefczuk, 20 lat Ośrodka. Odzyskiwanie miasta, Gazeta w Lublinie, 10. 05. 2010.

Grzegorz Józefczuk, Dobry skandalista Pietrasiewicz, Gazeta w Lublinie, 2. 01. 2001.

Grzegorz Józefczuk, Lekarstwo na amnezję, Gazeta w Lublinie, 24–26. 12. 2008.

Marcin Kołodziejczyk, Atlantyda spod chodnika, Polityka, 15. 12. 2011, nr 51.

Paulina Kowalczyk, Łukasz Kowalski, Tomasz Pietrasiewicz, Tadeusz Przystojecki, Joanna Zętar, Projekt "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” - wizualizacja wiedzy o architekturze drewnianej jako forma ochrony zabytków, Budownictwo i architektura, t. 14 (3) 2015, Lublin 2015, s. 117-126.

Tomasz Kowalewicz, Teatr NN. Za co nas tak nienawidzą, Gazeta w Lublinie, 15. 05. 2015.

Łukasz Kowalski, Joanna Zętar, Przewodniki Lublin 2.0 – wirtualne makiety Lublina i przewodnik o mieście z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości. Studium przypadku w obszarze innowacyjnych przemysłów kreatywnych, [w:] Przemysły kreatywne 2.0.12, red. R. Ulatowska, Kraków 2013, s. 82-91.

Paweł Krysiak, Brama Grodzka przywraca porządek świata, Gazeta w Lublinie, 15. 12. 2017, s. 8-9.

Monika Krzykała, Dyskursy estetyzacji przeszłości [w:] Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce, T. Pękala (red.), UMCS, Lublin 2018, 297-318.

Monika Krzykała, Jak dbać o pamięć zdarzeń i dziedzictwo kulturowe? Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” [w:] Wiedza (nie)umiejscowiona. Jak uczyć o Zagładzie w Polsce w XXI wieku?, red. K. Liszka, Kraków 2021, s. 207-229.

Monika Krzykała, Taktyki wytwarzania tradycji późnego modernizmu i ich utopizujący wymiar, [w:] Powrót modernizmu?, pod red. Teresy Pękali, UMCS, Lublin 2013.

Marta Kubiszyn, Edukacja wielokulturowa, Słowo żydowskie, 2002, nr 7–8 (267–268).

Marta Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, Zeszyty szkolne, 2003, nr 4 (10).

Marta Kubiszyn, Historia mówiona, Obyczaje, 2001, nr 7.

Marta Kubiszyn, Historia (nie)mówiona, Scriptores 2003, nr 28, s. 134–142.

Marta Kubiszyn, Jerozolima Królestwa Polskiego, Miesięcznik. Spojrzenia 2002, nr 1.

Marta Kubiszyn, Joanna Zętar, Miasto po Zagładzie. Dzielnica żydowska w Lublinie i jej upamiętnienia, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, nr 14, R. 2018, s. 387-418.

Steve Lipman, The Gate To Poland's Jewish Life, "The Jewish Week. New Jork", 6. 11. 2012.

Olga Maciupa, Teatr NN jako alternatywne archiwum pamięci i żydach w Lublinie, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, red., E. Wąchocka, D. Fox, A. Głowacka, Katowice 2015, s. 63.

Anna Mańkowska, Dobre duchy Bramy Grodzkiej, „Dziennik Wschodni” 1995.

Anna Mańkowska, Teatr w średniowiecznej bramie, „Dziennik Wschodni”, 29. 03. 1995.

Łukasz Marcińczak, Zapach nieistniejących ulic, Wiadomości uniwersyteckie, R. 1999, nr 7, s. 6.

Zuzanna Mitręga, Searching for Language to represent the Holocaust – The Case of Majdanek.

Zuzanna Mitręga, Trudna historia – trudna droga do jej zrozumienia – przykład wystawy Elementarz na Majdanku.

Zuzanna Mitręga, Muzea Holocaustu – między historią a artystyczną interpretacją. Przykład wystawy Elementarz na Majdanku.

Nowe narracje a miasto. Remiksowanie miasta, red. K. Kryczka-Kowalska, Ł. Kowalski, Lublin 2014.

Barbara Odnous, Teatr odbity w uważnych oczach, „Na Przykład”, listopad 2000.

Odzyskiwanie miasta. 20 lat Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, pod red. G. Józefczuka, „Gazeta w Lublinie” 2011.

Teresa Pękala, The Survivors and the Rescuers: How the Memory of Shoah functions in the Artistic Realizations of the Grodzka Gate Center in Lublin, [w:] „Kultura współczesna” 2003, nr 4 (38), pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 2003.

Franciszek Piątkowski F., Trzeba przejść przez tę bramę.

Jan Pleszczyński, Brama magiczna Małej Ojczyzny.

Joanna Podgórska, Nawróceni na Bramę, „Polityka” 22.11.2003, nr 47.

Magdalena Pokrzycka-Walczak, Człowiek – Brama, „Nowy Tydzień w Lublinie”, 7–13.11.2011, nr 45.

Jean Yves Potel, Brama między dwoma miastami. Zniknięcie Żydów z Lublina - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", [w:] Tegoż, Koniec niewinności, Kraków 2010, s. 71 - 91.

Paweł Próchniak, Marszruta wierszy (zapiski z wędrówek trasą Poematu o mieście Lublinie), Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka, 2015, nr 4: Itinereria, s. 107-113.

Paweł Próchniak, Esej wpisany w miasto, [w:] Opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2018.

Paweł Próchniak, Memory Theatre. Case Study, "ΠΡΑΞΗΜΑ", R. 2019. 1 (19), s. 150-155.

 

Anna Sikora, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, czyli mitologia i praktyka miejsca, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia. Szkice. Eseje, pod red. E. Krawczyk, Lublin 2005, s. 47-55.

Izabela Skórzyńska, Commemorating the Past through Performance: Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, [w:] "Performing the Past": Post-Communist Poland and Romania, red. I. Skórzyńska, Ch. Lavrence, Poznań 2014, s. 171-189.

Izabela Skórzyńska, Inscenizacje pamięci: misteria nieobecności w Lublinie, [w:] Inscenizacje pamięci, pod red. I. Skórzyńskiej, C. Laverence, C. Pepina, Poznań 2007.

Izabela Skórzyńska, Performans Lublin, [w:] Taż, Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci (1989–2009), Poznań 2010.

Izabela Skórzyńska, Wyjścia nie ma... Rzecz o Szlaku Pamięci Zagłady Żydów Lubelskich „Lublin. Pamięć Zagłady".

Ewa Stańczyk, Recycling the orphan photograph: the new life of Jewish objects, "Visual Studies" 2016, 31:1, 63-76 (DOI: 10.1080/1472586X.2015.1128847)

Ewa Stańczyk, The Absent Jewish Child: Photography and Holocaust Representation in Poland, "Journal od Modern Jewish Studies", vol. 13, 3 Nov 2014, pp. 360-380.

Marcin Stasiński, Bramkarz z Lublina, Gazeta Wyborcza, 10-11. 08. 2013.

Louise Steinman, The  Seer, [w:] Steinman L., The Crooked Mirrior. A Memoir of Polish-Jewish Reconcilation, Boston 2013, s. 194-207. [wydanie w języku polskim: Louise Steiman, Krzywe lustro. Dziennik polsko-żydowskiego pojednania, Warszawa 2021, s. 282-299.]

Waldemar Sulisz, Teatr Marionetek albo Don Kichot z Grodzkiej Bramy, „Na Przykład” 1996, nr 39/40.

Waldemar Sulisz, Sztukmistrz z Lublina, „Dziennik Wschodni”, 25. 05. 2007.

Włodzimierz Szczepański, Henio już tu nie mieszka, „Polityka”, 9. 06. 2007, nr 23 (2607).

Małgorzata Szlachetka, 25 lat Teatru NN, dodatek specjalny do Kuriera lubelskiego, 11. 05. 2015.

Bogusław Szmygin, Czy można chronić świat, który przestał istnieć? Dzielnica żydowska w Lublinie, [w:] Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, pod red. M. Murzyn-Kupisz, J. Purchli, Kraków 2008.

Bella Szwarcman-Czarnota, Asymilatorzy pamięci, „Midrasz” 2006, nr 1, s. 14–15.

Michał Wójtowski, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Kultura” 1999, nr 12/627, s. 127–134.

(REDA), Niezwykle Niezaszufladowany, "Dziennik Wschodni", 8. 05. 2015, s. 4.

Agnieszka Rodowicz, Pamięć miejsca, Voyage, nr 9, 2013, s. 68-73. Wersja skrócona: Lublin - pamięć miejsca; wspomnienia, ślady i miejsca związane z lubelskimi Żydami

Marek Rybołowicz, Brama ludzkich wartości, Nowy tydzień, 11-17. 05. 2015, s. 13.

Rafał Zieliński, Wrocław "kupił" Lublin, Gazeta Wyborcza, 4-5. 06. 2016, s. 2.

Anna Ziębińska-Witek, Elementarz w Państwowym Muzeum na Majdanku, [w:] A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu.

Anna Ziębińska-Witek, Reprezentacje "wiedzy trudnej". "Elementarz" Tomasza Pietrasiewicza.

Anna Ziębińska-Witek, W stronę kontr-monumentu. Upamiętnienie „Lublin. Pamięć Zagłady”.

Aleksandra Zińczuk, Inspiracje i źródła kulturowe Teatru NN. Tryptyk chasydzki, „Egeria” 2005, nr 3–4 (4–5).

Joanna Zętar, Archiwa przeszłości w Teatrze Pamięci – studium przypadku Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, [w:] Performatyka poza kanonem, t. I: Resztki, ruiny, pozostałości, szczątki, piksele – archiwa możliwych przeszłości i przeszłości, red. Ł. Iwanczewska, Kraków 2021, s. 257-271.

Joanna Zętar, Dokumentacja. Edukacja. Projekty artystyczne. Działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz ocalania dziedzictwa kulturowego Żydów lubelskich, [w:] Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006, s. 59-63.

Joanna Zętar, Miejsce – (Nie)Obecność – Pamięć. Studium przypadku Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, [w:] Historia jako pokusa. Spojrzenie przez pryzmat Westerplatte, red. J. Marszalec, Gdańsk 2021, s, 355-381.

Joanna Zętar, Miejsce – Obecność – Pamięć. Praca z pamięcią o żydowskim Lublinie na przykładzie wybranych działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", [w:] Przeszłość - Przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Publikacja pokonferencyjna (wybór tekstów), red. Gerhard Schiller, Gliwice-Opole 2016, s. 83-88.

Joanna Zętar, Miejsce – Obecność – Pamięć. Praca z pamięcią o żydowskim Lublinie na przykładzie wybranych działań Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Rocznik Antropologii Historii”, 2019, R. IX (12), s. 63-74.

Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Odbudowa i kształtowanie tożsamości miejsca, [w:] Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, t. 2, Lublin 2006, s. 193-202.

Joanna Zętar, Przestrzeń. Rewitalizacja. Pamięć. Działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz rewitalizacji miejsca i rewitalizacji pamięci w Lublinie [w:] Szychta kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty rewitalizacji, Katowice 2017, s. 71-82.

Grzegorz Żuk, Na styku kultur, „Los” 1997, nr 9 (20).

Grzegorz Żuk, Edukacja w Bramie. O działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin), „Zeszyty szkolne” 2003, nr 4 (10).

 

PublikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Brama, pod red. J. Krupskiej, Lublin 1997.

SPIS TREŚCI:

Władysław Panas: Brama

Jacek Studziński: Historia Bramy Grodzkiej

Arkadiusz Bagłajewski: Kilka uwag o projekcie kulturowej lokalności

Sławomir Żurek: De schola et theatro

Teatr - wybór tekstów i wypowiedzi

Tomasz Pietrasiewicz: Projekt: Pamięć - Miejsce - Obecność

Wypowiedzi o Teatrze NN: Tadeusz Chrzanowski, Sławomir Gołaszewski, Witold Chmielewski

Kalendarium działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2017, nr 3: Misterium Bramy. Antropologia pamięci.

SPIS TREŚCI:

Paweł Próchniak: W prześwicie

NN: Brama

NN: Jesteś w Bramie

Władysław Panas, Brama

Władysław Panas, Oko cadyka

Paweł Próchniak: W oku cadyka (przyczynek do topologii palimpsestu)

NN: Chłopczyk z Kamionki

Marcin Skrzypek: Przypadek zamierzony (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem)

Tomasz Cyz: Performance z pamięci (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem)

Paweł Próchniak: Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem)

Elżbieta Wolicka: Pochwała prywatności (uwagi o formie intymnej Teatru NN)

Elżbieta Wolicka: Inwokacja (spektakl Teatru NN)

Jan P. Hudzik: Dwa przedstawienia Teatru NN (uwagi o Wędrówkach niebieskich i Ziemskich pokarmach)

Paweł Próchniak: Miasto Poezji: akt lokacji

Paweł Próchniak: Miasto Poezji: miejsce metafory (dopowiedzenie po latach)

Iwona Chmielewska: Dopóki niebo

Abram Zylberberg, Józef Czechowicz, Iwona Chmielewska: Sianokosy

Abram Zylberberg, Józef Czechowicz, Iwona Chmielewska: Listki tańczące śpiewają

Abram Zylberberg, Józef Czechowicz, Iwona Chmielewska: Kołysanka

Jacek Podsiadło: Oczy oczu

Joanna Zętar: Brama Grodzka. Biografia miejsca

Grzegorz Józefczuk: Intymne obcowanie z nieobecnymi

Izabela Skórzyńska: Wyjścia nie ma… Rzecz o teatrze pamięci Teatru NN

Anna Ziębińska-Witek: W stronę kontr-monumentu. Upamiętnienie „Lublin. Pamięć Zagłady”

Anita Jarzyna, Katarzyna Kuczyńska-Koschany: Wizja lokalna

Radosław Bomba: Brama 2.0. Animacja kultury cyfrowej w działaniach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Paweł Krysiak: Ataki na Bramę

Aleksander Jackowski: Lublin. Teatr NN. Ośrodek „Brama Grodzka”

Alfred Wierzbicki: W Bramie Grodzkiej

Henry Foy: Stracone twarze Lublina (przeł. Monika Metlerska-Colerick)

Piotr Mitzner: W Bramie

Piotr Mitzner: Dom Słów

Leora Tec: W środku (przeł. Monika Metlerska-Colerick)

Grażyna Lutosławska: Na granicy

Karol Maliszewski: N.N.

Krzysztof Janus: Fotograf z poddasza. Zbiór szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie (próba syntezy ustaleń)

NN, Wobec milczących ścian

NN, Nomen Nescio

 

Teatr Pamięci Teatru NN. Flesze, red. P. Próchniak, Lublin 2018.

SPIS TREŚCI:

Paweł Próchniak: W prześwicie

Paweł Próchniak: Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem)

Jan P. Hudzik: Tomasz Pietrasiewicz: sztuka i pamięć Zagłady

Izabela Skórzyńska: Wyjścia nie ma… Rzecz o teatrze pamięci Teatru NN

Karol Maliszewski: N.N.

 

Teatr Pamięci Teatru NN. W kręgu Bramy Grodzkiej. Przewodnik, Lublin 2020.

SPIS TREŚCI:

Tomasz Pietrasiewicz: Wstęp

Tomasz Pietrasiewicz: Część 1: W Bramie Grodzkiej

Tomasz Pietrasiewicz: Część 2: Przestrzeń wokół Bramy Grodzkiej. Misteria Pamięci

Tomasz Pietrasiewicz: Część 3: Szlak Pamięci "Lublin Pamięć Zagłady"

Tomasz Pietrasiewicz: Część 4: Majdanek

Dopowiedzenia

Tomasz Pietrasiewicz: Metafory i symbole "Teatru Pamięci" w Bramie Grodzkiej

Paweł Próchniak: Teatr nocy

Jan P. Hudzik: Tomasz Pietrasiewicz: Sztuka i pamięć Zagłady

Paweł Próchniak: W prześwicie

***

Tomasz Pietrasiewicz: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Krótka historia

Nagroda HAC Award for Concord

Wystąpienie - Madryt, 8 października 2019

 

Publikacje Tomasza Pietrasiewicza dotyczące działalności OśrodkaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Pietrasiewicz T., Artystyczne i animatorskie działania w przestrzeni miasta związane z pamięcią, t. 2, Lublin 2010.

Tomasz Pietrasiewicz, Czytanie Czechowicza (2001-2010), Lublin 2010.

Tomasz Pietrasiewicz, Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim prowadzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, t. 8, Lublin 2012.

Tomasz Pietrasiewicz, Jedna Ziemia – dwie Świątynie, "Kol Lublin: Annual of Lubliners in Israel and diaspora", R. 2000, nr 36.

Tomasz Pietrasiewicz, Kręgi Pamięci, Lublin 2008.

Tomasz Pietrasiewicz, Miasto żydowskie – lubelska Atlantyda, „Midrasz” 2002.

Pietrasiewicz T., Misterium „Poemat o Miejscu”, „Gazeta w Lublinie”, 9. 10. 2002.

Tomasz Pietrasiewicz, Odkrywanie Miejsca – materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe w działaniach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, „Renowacje i zabytki” 2011, nr 3.

Tomasz Pietrasiewicz, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, [w:] Mała Ojczyzna. Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, pod red. W. Theissa, Warszawa 2001.

Tomasz Pietrasiewicz, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1990–2010. Animacja sieci w programie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.

Tomasz Pietrasiewicz, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" dla aplikacji Lublin ESK 2016. Studium Przypadku, Lublin 2012.

Tomasz Pietrasiewicz, Subiektywna historia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2009.

Tomasz Pietrasiewicz, Teatr NN 1990–2010, Lublin 2010.

Tomasz Pietrasiewicz, Teatr Pamięci Teatru NN. Lublin 1997-2017, Lublin 2017.

Tomasz Pietrasiewicz, Teatr Pamięci Teatru NN. W kręgu Bramy Grodzkiej. Przewodnik, Lublin 2020.