Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zespół Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

DYREKTOR ([email protected])
Tomasz Pietrasiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA ([email protected])
Witold Dąbrowski

BRAMA. PRACOWNIA EDUKACJI I ANIMACJI ([email protected])
Izabela Czumak
Bartosz Gajdzik
Natalia Harmasz
Teresa Klimowicz
Dominika Majuk
Piotr Nazaruk
Agata Radkowska
Magdalena Saulewicz
Monika Tarajko
Janusz Waszkiewicz

Marcin Skrzypek - koordynator Forum Kultury Przestrzeni i programu staży, praktyk i wolontariatu

PRACOWNIA IKONOGRAFII ([email protected])
Marcin Fedorowicz
Łukasz Downar
Patryk Pawłowski

PRACOWNIA HISTORII MÓWIONEJ ([email protected])
Tomasz Czajkowski
Michał Durakiewicz
Agnieszka Góra
Joanna Kijek
Piotr Lasota
Piotr Sztajdel
Wioletta Wejman

 

LABORATORIUM NOWE NARRACJE ([email protected])
Jacek Jeremicz
Łukasz Kowalski
Piotr Krotofil
Emil Majuk
Konrad Nowicki
Kateryna Sheptytska
Monika Śliwińska
Magdalena Wróblewska
Joanna Zętar

PRACOWNIA WIDEO
Karolina Kryczka-Kowalska
Agnieszka Ląkocy-Sulej
Konrad Walachniewicz

 
DOM SŁÓW ([email protected])
Monika Czapka
Ivan Davydenko
Alina Januszczyk
Michał Kaczkowski
Magdalena Krasuska
Alicja Magiera
Robert Sawa
Sylwia Woźniak

Agnieszka Wiśniewska - Wydawnictwo ([email protected])

 

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA ([email protected])
Urszula Gulbińska-Konopa
Andrzej Janociński
Maria Kowalczyk
Izabela Kowalska
Magdalena Kusa
Patrycja Serafin
Marcin Waciński

PRACOWNIA INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ im. Jerzego Kłoczowskiego
Mirosław Filipowicz
Paweł Jarosz
Adam Puławski
Sławomir Poleszak
Marek Radziwon
Roman Romantsov
Rafał Wnuk

 

PRACOWNIA ANTROPOLOGII SŁOWA
Paweł Próchniak

PUBLIC RELATIONS ([email protected])
Weronika Rechul

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Ziemowit Karłowicz

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY ([email protected])
Joanna Bałaban
Tomasz Dąbrowski 

 

KSIĘGOWOŚĆ ([email protected])
Violetta Sierpińska
Maria Szponar
Elżbieta Zasempa

KADRY ([email protected])
Ewelina Śliwińska

 

URLOP
Adrianna Woźniak-Goluch
Małgorzata Deptuła

 

WSPÓŁPRACA
Piotr Brożek
Volodymyr Dyshlevuk
Robert Korulczyk
Monika Metlerska-Colerick
Henryk Świerszcz

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Łukasz Droździel ([email protected])