Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zespół Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

DYREKTOR (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Tomasz Pietrasiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Witold Dąbrowski

 

BRAMA. PRACOWNIA EDUKACJI I ANIMACJI (edukacja@tnn.lublin.pl)
Izabela Czumak
Bartosz Gajdzik
Teresa Klimowicz
Dominika Majuk
Małgorzata Miłkowska
Piotr Nazaruk
Monika Tarajko

Marcin Skrzypek - koordynator Forum Kultury Przestrzeni i programu staży, praktyk i wolontariatu

PRACOWNIA IKONOGRAFII (ikonografia@tnn.lublin.pl)
Marcin Fedorowicz
Łukasz Downar

PRACOWNIA HISTORII MÓWIONEJ (historiamowiona@tnn.lublin.pl)
Tomasz Czajkowski
Piotr Lasota
Joanna Majdanik
Piotr Sztajdel
Wioletta Wejman

LABORATORIUM NOWE NARRACJE
Jacek Jeremicz
Robert Korulczyk
Łukasz Kowalski
Agnieszka Ląkocy-Sulej
Emil Majuk
Tadeusz Przystojecki
Monika Śliwińska
Magdalena Wróblewska
Joanna Zętar

 

DOM SŁÓW (domslow@tnn.lublin.pl)
Monika Czapka
Alina Januszczyk
Michał Kaczkowski
Magdalena Krasuska
Alicja Magiera
Maciej Pałka
Małgorzata Rybicka
Robert Sawa
Katarzyna Celewicz
Maciej Tuora
Sylwia Woźniak

Agnieszka Wiśniewska - Wydawnictwo (agnieszka@tnn.lublin.pl)

 

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA (podziemia@tnn.lublin.pl)
Maria Kowalczyk
Urszula Gulbińska-Konopa
Monika Krzykała
Marcin Waciński

PUBLIC RELATIONS (grzegorz.jedrek@tnn.lublin.pl)
Grzegorz Jędrek

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Ziemowit Karłowicz    

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Joanna Bałaban
Anna Chaber                
Adriana Woźniak-Goluch
Henryk Świerszcz

KSIĘGOWOŚĆ (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Elżbieta Zasempa
Marianna Woźniak

URLOP
Karolina Kryczka-Kowalska
Aneta Waloszczyk

WSPÓŁPRACA
Kamil Brewiński
Agnieszka Góra
Paulina Kowalczyk
Monika Metlerska-Colerick
Kamil Pręciuk