Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Teatr NN

Wykładowcy

Dariusz CzajaDariusz Czaja
– antropolog współczesności, kierownik Zakładu Teorii i Antropologii Kultury w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Wybitny eseista (teksty o wysokiej temperaturze, dramatyczne, osobiste. Ale zarazem dzieło filozofa – pisze Ireneusz Kania). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike, otrzymał nagrodę Fundacji TVP Kultura oraz Warszawską Premierę Literacką. Redaktor serii wydawniczej „Tropiki”. Recenzent muzyczny, dyplomowany flecista, członek redakcji „Kontekstów”.

 

Ryszard KoziołekRyszard Koziołek
– literaturoznawca, dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ, pracownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej i prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią i teorią powieści nowoczesnej, eseista, otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. Jest jurorem Nagrody Literackiej Nike, członkiem komitetu redakcyjnego „Świata i Słowa” oraz „Śląskich Studiów Polonistycznych”. Na Facebooku istnieje nieoficjalna strona miłośników jego działalności.

 

Ryszard NyczRyszard Nycz
– wybitny teoretyk i historyk literatury, zwłaszcza współczesnej. Publikacjami (ponad 160) i licznymi wykładami wskazuje drogi myślenia (jeśli chodzi o źródła światła, to Ryszard Nycz jest latarnią morską – twierdzi Paweł Próchniak). Przewodniczący Ogólnopolskiej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich, kieruje Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, jest pracownikiem IBL PAN, członkiem PAU, redaktorem naczelnym „Tekstów Drugich”, przewodniczącym komitetów redakcyjnych serii „Horyzonty Nowoczesności” oraz „Nowa Humanistyka”.

 

Jan PomorskiJan Pomorski
– historyk, zajmuje się przede wszystkim historiografią i metodologią historii. Kierownik Zakładu Metodologii Historii UMSC, przewodniczący Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz kolegium redakcyjnego serii „Realizm – Racjonalność – Relatywizm”; członek kolegium redakcyjnego czasopism „Historyka. Studia Metodologiczne” i „Res Historica”, a także jednego z pierwszych polskich e-czasopism „Kultura i Historia”. Działa w Polskim Towarzystwie Historycznym i Polskim Towarzystwie Filologicznym. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Piotr ŚliwińskiPiotr Śliwiński
– wybitny krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM, redaktor miesięcznika „Polonistyka”, eseista. Otrzymał nagrodę im. Kazimierza Wyki. Przewodniczył jury Nagrody Literackiej Gdynia, juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Jest twórcą i kuratorem festiwalu Poznań Poetów. Marian Stala pisze o jego książkach: to książki wybitne, podnoszące poziom mówienia o najnowszej poezji i krytyce na poziom rzadko spotykany.

 

Noty sporządziła: Monika Woźniak