Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Teatr NN

Program

PERSPEKTYWY | 25 KWIETNIA 2014 ROKU (PIĄTEK)Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Brama na dłoni: prezentacja zasobów i działań Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz warsztaty: zasoby pamięci
| zajęcia otwarte (grupa pierwsza)


Panel: nowa humanistyka? prof. Dariusz Czaja, prof. Ryszard Koziołek, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Pomorski, prof. Piotr Śliwiński, moderator: prof. Danuta Opacka-Walasek.
| zajęcia dla wszystkich


Wykład mistrzowski: prof. Ryszard Nycz: Kultura jako czasownik
| zajęcia dla wszystkich


Konwersatoria mistrzowskie:
| zajęcia prowadzone równolegle w trzech grupach


prof. Dariusz Czaja: Antropologia jako ćwiczenie duchowe
  | lektura: Pierre Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 1992 (lub wyd. kolejne).

prof. Ryszard Koziołek: Literaturoznawstwo bez znaczenia – konsekwencje polityczne
  | lektura: Richard Rorty, Filozofia jako gatunek przejściowy, [w:] tegoż, Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. B. Baran, Warszawa 2009.

prof. Piotr Śliwiński: Poezja i prawie nic. O (nie)codzienności (na przykładzie wierszy Piotra Sommera i Mariusza Grzebalskiego)
  | lektura: wybrane wiersze Piotra Sommera i Mariusza Grzebalskiego

 

OCZEKIWANIA | 26 KWIETNIA 2014 ROKU (SOBOTA)Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Panel doktorantów: manifesty, dezyderaty
| 6 wystąpień

mgr Anna Kapusta (UJ): Nauka jest jedna. Dziesięć twierdzeń o inkluzji humanistycznej

mgr Anetta Kuś (UKW): Przyszłościomania

mgr Magdalena Jarnotowska (UŁ): Nowa humanistyka: perspektywy oczekiwania

mgr Urszula Pawlicka (UWM): Elit: How…? Literatura cyfrowa w kontekście nowej humanistyki

dr Magdalena Budzyńska (UMCS): Perspektywy rozwoju nowej humanistyki w kontekście myślenia procesualnego

mgr Monika Bednarczyk (UP): Nowa humanistyka – oczekiwania, perspektywy

| dyskusja


Warsztaty:
Ścieżki finansowania nauki
Poetyka wniosku grantowego
| prowadzenie: mgr Marta Baron (UŚ, AAL), mgr Anna Figa (UP, Instytut Książki)

 

Brama na dłoni: prezentacja zasobów i działań Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz warsztaty: zasoby pamięci
| zajęcia otwarte (grupa druga)