Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Teatr NN

Organizatorzy

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Danuta Opacka-WalasekDanuta Opacka-Walasek
– historyk literatury, wieloletni kierownik studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego UŚ, pracownik Instytutu Nauki o Literaturze UŚ. Bada przede wszystkim czasoprzestrzeń artystyczną i polską poezję współczesną. Jest członkiem rad redakcyjnych „Śląskich Studiów Polonistycznych”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, serii wydawniczej„Rozprawy Literackie” (PAN), współpracuje z Akademią Artes Liberales, aktywnie promuje literaturę i kulturę polską poza granicami kraju.

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

Paweł PróchniakPaweł Próchniak
– historyk literatury, krytyk literacki (uprawia krytykę będącą wolnością myślenia, [która] uskrzydla – pisze o nim Katarzyna Kuczyńska-Koschany). Twórca festiwalu Miasto Poezji. Interesuje go fundamentalna nieoczywistość sensu wpisanego w literaturę. Znawca modernizmu i poezji XX wieku, kierownik Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP w Krakowie, redaktor serii „Rozprawy literackie” (PAN) i „Granice wyobraźni”, członek komitetu redakcyjnego „Roczników Humanistycznych” i serii „Tropiki”, przewodniczący Komisji Wydawniczej KNoL PAN.

Noty opracowała: Monika Woźniak

 

Sekretarz seminarium

Anna FigaAnna Figa
– absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz kulturoznawczych studiów Języki i Kultura Słowian (w specjalności języka słowackiego) prowadzonych przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka (specjalność: literaturoznawstwo) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje w Instytucie Książki.

 

Seminarium Nowa humansityka: perspektywy, oczekiwania zostało zorganizowane
we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

Kontakt i informacje: [email protected]