Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Teatr NN

Idea

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Seminarium było propozycją skierowaną głównie do doktorantów, a jego współorganizatorami byli Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na seminarium złożyły się dwie dyskusje panelowe, wykład mistrzowski prof. Ryszarda Nycza, konwersatoria mistrzowskie prowadzone przez prof. Dariusza Czaję, prof. Ryszarda Koziołka i prof. Piotra Śliwińskiego oraz dwa bloki warsztatów.

Uczestnicy wszystkich zajęć przewidzianych w programie otrzymali certyfikat odbycia seminarium i uzyskania 2 punktów ECTS.

Wybrane materiały seminarium zostaną opublikowane w postaci witryny internetowej oraz w recenzowanej publikacji Nowa humanistyka: manifesty, dezyderaty.