Laboratorium Nowe Media

Laboratorium Teatru NN. Nowe Media
Laboratorium Nowe Media zaczęło funkcjonować w strukturze Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dnia 1 stycznia 2009 roku.

I. IDEA
Głównym zadaniem Laboratorium Teatru NN. Nowe Media jest opowiadanie o historii i dziedzictwie wielokulturowym Lublina z wykorzystaniem nowych mediów. Głównym celem działania Laboratorium jest funkcjonowanie portalu internetowego „Leksykon Lublin”, od 2010 roku, dostępnego pod adresem www.leksykon.teatrnn.pl. Portal „Leksykon Lublin" wyrósł z projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny", w ramach którego w 2003 roku powstał pierwszy tematyczny portal internetowy dotyczący dziedzictwa kulturowego regionu funkcjonujący pod nazwą: „Wirtualna Biblioteka Lublina i regionu lubelskiego". Kolejnym etapem był 2005 rok, kiedy uruchomiono portal „Lublin. Pamięć Miejsca", przekształcony w portal "Leksykon Lublin".

W obecnej strukturze portal Leksykon Lublin” składa się z dwóch części:

1. Leksykonu Pamięć Miejsca” dostępnego pod adresem www.leksykon.teatrnn.pl.
2. Biblioteki Multimedialnej dostępnej pod adresem www.biblioteka.teatrnn.pl będącej rodzajem archiwum materiałów źródłowych (tekstowych, ikonograficznych i dźwiękowych).
 
Dział Nowe Media zajmuje się także zarządzaniem stroną domową Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" dostępną pod adresem www.teatrnn.pl