W Lublinie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, zapoczątkowany został niezależny ruch wydawniczy. Trzech studentów KUL, Janusz Krupski, Piotr Jegliński i Bogdan Borusewicz sprowadziło do Lublina powielacz celem wydawania poza zasięgiem cenzury. Najpierw drukowano Komunikaty i Biuletyny Informacyjne wydawane przez KOR, później literackie pismo „Zapis”. W 1977 roku środowisko lubelskie zaczęło wydawać własny periodyk „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”.

Strona ta dedykowana jest historii niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1977-1990.

W Lublinie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, zapoczątkowany został niezależny ruch wydawniczy. Trzech studentów KUL, Janusz Krupski, Piotr Jegliński i Bogdan Borusewicz sprowadziło do Lublina powielacz celem wydawania poza zasięgiem cenzury. Najpierw drukowano Komunikaty i Biuletyny Informacyjne wydawane przez KOR, później literackie pismo „Zapis”. W 1977 roku środowisko lubelskie zaczęło wydawać własny periodyk „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”.

Strona ta dedykowana jest historii niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1977-1990.

Teatr NN

Nie możemy sobie wyobrazić podręcznika historii powszechnej, w którym nie byłoby rozdziału o tym, jak słowo pisane w formie kursujących ulotek, tajnych pisemek, podziemnej prasy i nieregularnych wydawnictw wpływało na wynik toczących się walk społecznych i politycznych. To właśnie pisanie – demaskujące i oskarżycielskie, a często zwyczajnie informujące – miało ważny udział w likwidacji gułagów i obozów koncentracyjnych, obalaniu wielu zbrodniczych reżimów. Właśnie dlatego, że słowo pisane mogło zawsze wiele zmienić, było ono przez wieki postrachem każdej autorytarnej władzy, która zwalczała je wszelkimi sposobami.

Ryszard Kapuściński

LUBELSKA PRASA NIEZALEŻNA

W Lublinie i na obszarze tworzącym Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, od 1977 roku do zniesienia cenzury ukazywało się około 235 tytułów prasy niezależnej. W Lublinie wychodziło ponad 160 tytułów czasopism drugoobiegowych. W regionie ważnymi ośrodkami wydawniczymi były Puławy, Zamość, Kraśnik i Świdnik.

Czytaj więcej

CENZURA

Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń, wieców, pochodów i manifestacji. Urzeczywistnieniu tej wolności służy oddanie do użytku ludu pracującego i jego organizacji, drukarni, zasobów papieru, gmachów publicznych i sal, środków łączności, radia oraz innych niezbędnych środków materialnych”


„Instytucja cenzury jest znana praktycznie od początku istnienia zorganizowanej państwowości. Dopiero jednak totalitaryzm uczynił z tego organu władzy nie tylko narzędzie umożliwiające ograniczenie przepływu informacji w społeczeństwie, lecz wręcz środek, który, gdy jest umiejętnie stosowany, może kreować sztuczną rzeczywistość

Czytaj więcej

Wydawnictwa Niezależne dostępne w Domu Słów

W Domu Słów Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" gromadzona jest niezależna prasa i książki wydane w Lublinie w latach 1977-1990. Osoby zainteresowane przekazaniem bibuły prosimy o kontakt:
Dom Słów
ul. Żmigród 1/ Królewska 17
20-110 Lublin
tel. 81 534 52 33
tel. 81 466 59 37

Czytaj więcej

Wideo