Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy”- ETR

„Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy” to nowy portal internetowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Portal internetowy to rozbudowana strona internetowa na konkretny temat.

 

Ten portal opowiada o zarazach czyli epidemiach oraz o tym jak sobie z nimi radzono.


Zarazy - epidemie to inaczej choroby zakaźne.

Choroby zakaźne to takie, którymi łatwo się zarazić.

Choroby zakaźne mogą być wywoływane przez:

- wirusy np. grypa,

- bakterie np. dżuma.

 

Epidemia występuje wtedy, kiedy na jedną chorobę zakaźną zachoruje bardzo wielu ludzi.

 

Dżuma to bardzo zaraźliwa choroba, którą leczy się antybiotykami.

 

Na tym portalu internetowym znajdziesz artykuły czyli dłuższe teksty na konkretne tematy.

Na tym portalu znajduje się ponad sto artykułów na rożne tematy.

Przykładem artykułu jest tekst pod tytułem „Zalecenia lekarskie”.

Na końcu artykułu zamieszczono tytuły książek i czasopism z których korzystał autor, pisząc dany tekst.

Pod tekstem znajdują się linki internetowe.

Po kliknięciu w link przejdziesz na inna stronę internetową.

 

Na tym portalu internetowym można obejrzeć dwa filmy video.