HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne.

Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne.

Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zabudowa mieszkalna (przy obecnej ul. Krakowskie Przedmieście 19

Istnieją historyczne i archeologiczne przesłanki, żeby uznać, że po zachodniej stronie kamienicy była uliczka, stanowiącą pierwotną łączność pomiędzy Krakowskim Przedmieściem i ul. Zieloną (dawniej Kowalską). Uliczka ta miałaby szerokość ok. 5,5 m i przebiegałaby zasadniczo na osi N-S. Bieg uliczki nie musiał tworzyć linii prostej i prawdopodobny wydaje się jej skręt np. na wysokości obecnego budynku Zielona 16. Podczas nadzorów archeologicznych pozyskano sporo zabytków ruchomych, zaczynając od okresu późnego średniowiecza jak i młodszych. Można przypuszczać, że zabudowa mieszkalna istniała w tym miejscu już w XVI wieku, czyli znacznie wcześniej, niż możemy to uchwycić w źródłach.