Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zabudowa drewniana (przy obecnej ul. Rybnej 3)

Udokumentowana zabudowa działki znana jest dopiero z XVII wieku. W XVI wieku wzdłuż Rybnej przeważały budynki drewniane, które z pewnością nie oparły się pożarowi Lublina z 1575 roku. Kolejny pożar objął tę część miasta w 1588 roku. Kamienica ta należy do tych, które w niewielkim stosunkowo stopniu zmieniły swój układ przestrzenny w ciągu wieków.