Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zabudowa drewniana (przy obecnej ul. Rybnej 10)

Badacze dzielą teren kamienic Rybnej 10 i 12 na historyczne parcele: 10A, 10B, 10C, 10D, 12A, 12B. Przypuszczalnie pod koniec XVI wieku parcele miały tu kształt prostokątny o orientacyjnej szerokości działki ok. 10 m. Ich granice wytyczały: od wschodu ul. Rybna, od południa uliczka bez nazwy, od zachodu i północy uliczki podmurne, funkcjonujące w owym okresie. Wzmianki z końca XVI wieku wskazują na całkowicie drewnianą zabudowę tych parceli.