Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin, ul. Zamkowa 9, więzienie hitlerowskie na Zamku

niem. Gefängnis der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst (1939-1944)

Od października 1939 r. centralne więzienie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa (SiPo) i Służby Bezpieczeństwa (SD). Jedna z największych tego typu placówek w Generalnym Gubernatorstwie. Więźniowie byli poddawani brutalnym torturom, a w wielu przypadkach rozstrzeliwani.

Na Zamku osadzane były osoby różnych narodowości, przywożone z terenu całego dystryktu lubelskiego. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy, aresztowani przede wszystkim za działalność konspiracyjną lub kryminalną. W więzieniu osadzono także kilkuset Żydów, przede wszystkim specjalistów i rzemieślników różnych profesji.

Likwidację więzienia poprzedziła, trwająca kilka dni, akcja mająca na celu wymordowanie jak największej liczby osadzonych, których większość rozstrzelano w obozie na Majdanku. Ostatnią egzekucję przeprowadzono 22 lipca 1944 r., mordując na terenie Zamku około 300 więźniów.

Wydarzenia (85)

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Źródła