HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, ul. Uniwersytecka 3, Dowództwo Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie lubelskim (Sipo i SD)

niem. Universitätsstrasse 3, Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den Distrikt Lublin (KdS)

Utworzone jesienią 1939 r. Dowództwo Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie, podobnie jak w innych stolicach dystryktów, oparto na członkach Einsatzgruppen biorącym udział w agresji na Polskę. Dowództwu podlegały terenowe placówki i posterunki w całym dystrykcie. W jego strukturach działała także Policja Kryminalna (Kriminalpolizei; Kripo). Początkowo siedziba Dowództwa znajdowała się przy ul. Wyszyńskiego 12 (obecnie ul. Niecała), zaś po jej przeniesieniu do końca wojny w dawnym budynku Urzędu Ziemskiego przy ul. Uniwersyteckiej 3. Tylko w Lublinie służyło około 100 funkcjonariuszy. Lubelskie struktury podlegały władzom zwierzchnim w Krakowie i Berlinie, jak i dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim. W momencie rozpoczęcia wiosną 1942 r. akcji „Reinhardt” na czele Sipo i SD w Lublinie stał Johannes Müller, a szefem referatu żydowskiego (IVB4) był Hermann Worthoff. To właśnie Worthoff dowodził wysiedleniem lubelskich Żydów kierując tzw. Räumungskommando (komando ds. ewakuacji), złożonym z 30-40 członków Sipo i Kripo. Referat ten odpowiadał również za egzekwowanie wszelkich regulacji wymierzonych w ludność żydowską na podległym mu terenie.

Obecnie w budynku tym swoją siedzibę ma Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, będące oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie. W budynku zlokalizowana jest także siedziba Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady (ul. Radziszewskiego 4).