HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, ul. Spokojna 4, Urząd Gubernatora Dystryktu Lubelskiego

niem. Distriktstrasse 4, Amt des Chefs des Distrikts Lublin

W październiku 1939 r. z części terenów okupowanej Polski Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo złożone z dystryktów: krakowskiego, lubelskiego, radomskiego i warszawskiego, a od sierpnia 1941 r. także dystryktu Galicja. W każdym z nich najwyższą instancją administracji cywilnej był urzędujący w jego stolicy gubernator, który sprawował władzę poprzez Urząd Gubernatora. W Lublinie urząd ten mieścił się w przedwojennym budynku Izby Skarbowej przy ul. Spokojnej 4, któremu podlegały starostwa powiatowe i starostwo grodzkie. Pierwszym gubernatorem został Friedrich Schmidt. Na początku 1940 r. stanowisko objął Ernst Zörner, który zajmował je do wiosny 1943 r. Administracja cywilna odgrywała od początku okupacji istotną rolę w prześladowaniu i wykorzystywaniu ludności żydowskiej, podobnie jak władze policyjne, co regulowała stanowionym prawem. Wiosną 1941 r. Zörner zarządził utworzenie getta w historycznej dzielnicy żydowskiej na lubelskim Podzamczu. Administracja ta wzięła także aktywny udział w przygotowaniach, a następnie w przeprowadzeniu akcji „Reinhardt” – masowego mordu Żydów.

Obecnie w budynku mieści się Urząd Wojewódzki w Lublinie.