Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin, ul. Sienna 10, stary cmentarz żydowski

Cmentarz znajduje się na lessowym wzgórzu nazywanym niegdyś „Grodziskiem”, najstarsza zachowana macewa pochodzi z 1541 r. Cmentarz był miejscem pochówków do połowy XIX w. Podczas II wojny światowej na terenie cmentarza przeprowadzane były masowe egzekucje. 

W roku 1939 na cmentarzu znajdowało się kilka tysięcy nagrobków, z czego do dnia dzisiejszego przetrwało około dwustu. Ze względu na strategiczną lokalizację cmentarza, był on niszczony, zachowane macewy często są połamane lub posiadają dziury po kulach. 

Obecnie możliwe jest zwiedzanie nekropolii, wejście na jej teren znajduje się od strony ul. Kalinowszczyzna.

Wydarzenia (4)