HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lublin, ul. Pierackiego 11 - Spokojna 1, siedziba sztabu akcji „Reinhardt”

niem. Litauerstrasse 11/Distriktstrasse 1, Hauptabteilung Einsatz Reinhardt (Einsatzstab Reinhardt)

Jesienią 1941 r. na polecenie Reichsführera SS Heinricha Himmlera, dowódca SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnik przystąpił do tworzenia tzw. sztabu wysiedleńczego (Aussiedlungsstab), który miał kierować zagładą Żydów w Generalnym Gubernatorstwie i Okręgu Białystok. Na jego czele stanął Hermann Höfle, zaś siedzibę ulokowano w koszarach im. Juliusa Schrecka przy ulicy Spokojnej 1. Tutaj, w tajemnicy, opracowano założenia planu masowej eksterminacji, któremu nadano kryptonim akcja „Reinhardt” („Einsatz Reinhardt”). Jego integralną częścią była grabież mienia ofiar. Akcję tę realizowano od połowy marca 1942 r. do listopada 1943 r., zaczynając od likwidacji getta na Podzamczu, a kończąc akcją „Dożynki” („Aktion Erntefest”), przeprowadzoną w obozie koncentracyjnym na Majdanku (KL Lublin), obozach pracy w Trawnikach i Poniatowej oraz kilku mniejszych placówkach pracy przymusowej na Lubelszczyźnie. Do ścisłego kręgu osób wykonujących to zadanie należało około 450 Austriaków i Niemców, którzy byli odpowiedzialni za eksterminację około 2 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. Żydów mordowano w trakcie brutalnych wysiedleń, masowych egzekucji, ale większość z nich zginęła w komorach gazowych obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince oraz na Majdanku. Operacja „Reinhardt” stanowiła element szerszego niemieckiego planu jakim było „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w Europie”.

Obecnie w budynku tym siedzibę ma Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Collegium Iuridicum).