Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lublin, ul. Pierackiego 11 - Spokojna 1, siedziba sztabu akcji „Reinhardt”

niem. Litauerstrasse 11 / Distriktstrasse 1, Hauptabteilung Einsatz Reinhardt (Einsatzstab Reinhardt)

Sztab funkcjonował w budynku koszar im. Juliusa Schrecka. Odpowiadał za realizację planu eksterminacji europejskich Żydów (tzw. „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”).

Od połowy marca 1942 r. do listopada 1943 r. zamordowano około 2 mln osób, które zginęły w wyniku rozstrzeliwań w likwidowanych gettach, zmarły w transportach deportacyjnych lub zostały zagazowane w obozach zagłady. Szacuje się, że w obozach zagłady w Treblince, Bełżcu, Sobiborze oraz na Majdanku zostało zamordowanych około 1,5 mln Żydów.

Obecnie w budynku tym siedzibę ma Collegium Iuridicum KUL.