HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, Wieniawa, ul. Ogródkowa, obóz pracy „Sportplatz”

niem. Ogrodkowastrasse, SS- und Polizeiführerkommando – Sportplatz

Wiosną 1940 r. mieszkających na Wieniawie Żydów przesiedlono do dzielnicy żydowskiej na Podzamczu, a teren ten włączono do tworzonej dzielnicy niemieckiej. Usuniętych stamtąd mężczyzn zmuszono do wyburzania pozostałej po przesiedleńcach zabudowy. Prace takie trwały również w późniejszym okresie. Latem 1942 r. zatrudniono tam kilkuset żydowskich więźniów obozu na Majdanku (KL Lublin), nazywanych komando Sportplatz, którzy poza wspomnianymi już robotami, zmuszeni byli zrównać z ziemią cmentarz żydowski, wznosząc na jego części stadion SS. Po zakończonym dniu pracy wracali jednak do KL Lublin. Jesienią 1942 r. utworzono stały obóz pracy Sportplatz, na potrzeby którego zaadaptowano kilka domów odebranych Polakom. Jego siłę roboczą stanowiło kilkuset skoszarowanych tu Żydów z Majdanka. W ramach obozu Sportplatz działała niewielka fabryka kosmetyków „Erika”, w której przetwarzano kosmetyki, leki i protezy odebrane ofiarom akcji „Reinhardt”. Z ramienia Niemców zarządzał nią dotychczasowy jej właściciel, inżynier Roman Kneidel. Więźniów Sportplatzu zamordowano w obozie na Majdanku 3 listopada 1943 r. w trakcie akcji „Dożynki” („Aktion Erntefest”).

Obecnie na tym terenie znajduje się stadion sportowy oraz osiedle mieszkaniowe. Do czasów współczesnych przetrwał jedynie fragment dawnego cmentarza, na którym umieszczono niewielki pomnik upamiętniający społeczność żydowską Wieniawy. Podobną funkcję spełnia ułożona w pobliżu tego miejsca płyta stanowiąca część powstałego w 2017 r. szlaku pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”.