Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin, ul. Lubartowska 53, szpital żydowski

Szpital żydowski działał od końca XIX w., również w czasie funkcjonowania getta. Podczas akcji „Reinhardt”, 27 marca 1942 r. szpital został zlikwidowany. W wyniku przeprowadzonej selekcji pacjentów bez dokumentów zezwalających na pracę oraz część personelu medycznego zamordowano na miejscu. W budynku urządzono następnie szpital dla Wehrmachtu.

W 1986 r. staraniem Symchy Wajsa na elewacji budynku umieszczono tablicę upamiętniającą szpital żydowski. Obecnie w budynku mieści się Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego.

Wydarzenia (181)

Mapy

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Źródła