HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, ul. Lubartowska 53, szpital żydowski

Założony pod koniec XIX w. szpital żydowski działał w tym miejscu do 1942 r. W trakcie okupacji przebywali w nim zarówno Żydzi lubelscy, jak i przyjezdni. Z uwagi na niedobór leków i personelu możliwości leczenia w placówce były ograniczone. Sytuację pogarszał nieustanny napływ nowych pacjentów. Wśród nich znalazły się również osoby szukające schronienia. 27 marca 1942 r., podczas wysiedlenia Żydów z getta, Niemcy przeprowadzili przy udziale wachmanów z Trawnik brutalną likwidację szpitala. Egzekucji części personelu i kilkuset pacjentów, nie wyłączając kobiet w ciąży i noworodków, dokonano w lesie nieopodal miejscowości Niemce. Akcją tą kierowali funkcjonariusze Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Pozostawiony przy życiu personel zmuszono do uporządkowania budynku, zaś w połowie kwietnia przeniesiono go do getta wtórnego na Majdanie Tatarskim.

Obecnie w budynku tym mieści się Szpital im. Jana Bożego. Dzięki staraniom Symchy Wajsa w 1986 r. na jego elewacji umieszczono tablicę upamiętniającą dawny Szpital Żydowski.

Wydarzenia (195)

Zmarł ADACH Jerzy

Czas śmierci: 4 godzina; przyczyna śmierci: zapalenie otrzewnej po postrzale

Czytaj więcej 1939-09-20

Zmarł BINEK Stanisław

Zmarł na sepsę

Czytaj więcej 1939-10-13

Mapy

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Źródła