HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, ul. Lipowa 7, obóz pracy (jeniecki)

niem. Lindenstrasse 7

Obóz pracy przy ul. Lipowej 7 utworzono pod koniec 1939 r. z inicjatywy dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika. Przez większość okresu funkcjonowania w obozie więziono głównie Żydów, w tym dużą grupę jeńców Wojska Polskiego, których zatrudniano przy jego rozbudowie i w różnych warsztatach. Jesienią 1941 r. kilkuset żydowskich jeńców skierowano do budowy obozu koncentracyjnego na Majdanku (KL Lublin), później wielu z nich pracowało również w obozie na Flugplatzu przy porządkowaniu mienia zagrabionego ofiarom akcji „Reinhardt”. 3 listopada 1943 r. niemal wszystkich z 2,5 tys. żydowskich więźniów obozu na Lipowej zamordowano podczas akcji „Dożynki” („Aktion Erntefest”) w KL Lublin. Przy życiu pozostało 300 mężczyzn, spośród których większość stanowili jeńcy z Lipowej. Zmuszono ich do pracy głównie przy zacieraniu śladów masowych mordów zarówno w obozie na Majdanku, jak i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Z grupy tej wojnę zdołało przeżyć zaledwie kilka osób. Do lata 1944 r. na Lipowej działał jeszcze obóz pracy, w którym zatrudniano kilkuset więźniów nieżydowskich, ewakuowanych 22 lipca tego roku wraz z pozostałymi przy życiu więźniami KL Lublin.

Obecnie na obszarze dawnego obozu znajdują się Sąd Apelacyjny i centrum handlowe Plaza, na którym umieszczono tablicę upamiętniającą więźniów obozu.

Wydarzenia (336)

Mapy

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Źródła