HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, Starostwo Grodzkie (Stadthauptmannschaft)

niem. Krakauerstrasse 62, Stadthauptmannschaft Lublin

Podległe gubernatorowi dystryktu Starostwo Grodzkie początkowo mieściło się w budynku dawnego Państwowego Banku Rolnego przy ul. Chopina 6, a od lata 1941 r. w pałacu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62. Jako pierwszy urząd starosty pełnił dr Fritz Cuhorst, po nim objął go Fritz Sauermann, którego wiosną 1942 r. zastąpił dr Curt Englaender. Starostwo, podobnie jak inne niemieckie instytucje i urzędy, było zaangażowane w prześladowanie lubelskich Żydów. Za pośrednictwem Judenratu przydzielało Żydom karty żywnościowe, na początku 1941 r. współuczestniczyło w przesiedleniu części miejscowych Żydów na prowincję dystryktu lubelskiego oraz było włączone w prace nad utworzeniem wiosną tego roku getta na Podzamczu. Na polecenie gubernatora dystryktu, we współpracy z dowódcą SS i policji, Starostwo dokonywało wyboru tych Żydów, którzy podczas likwidacji getta mieli zostać wysłani na śmierć. Z drugiej strony, w czasie akcji wysiedleńczej to właśnie Starostwo wystawiało Żydom przepustki, które umożliwiały wykonywanie pracy poza gettem, dając szansę na czasowe ocalenie.

Obecnie w budynku przy ul. Chopina znajdują się instytucje finansowe.