HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, ul. Grodzka 11, Ochronka / Żydowski Dom dla Sierot, Starców i Kalek

Do wybuchu wojny Ochronka działała przy Żydowskiej Gminie Wyznaniowej, dysponując kilkunastoma miejscami dla podopiecznych. Na początku 1940 r. zarząd nad nią przejął Judenrat. Jej siedziba mieściła się przy ul. Grodzkiej 11. Sytuacja placówki szybko zaczęła się pogorszać, gdy wskutek napływu uchodźców i przesiedleńców zmuszona była ona objąć opieką wiele przybyłych do miasta dzieci i sierot. Pomocy wymagało także powiększające się grono miejscowych ubogich żydowskich dzieci. Pomimo ograniczonych możliwości latem 1941 r. w Ochronce przebywało blisko 80 podopiecznych, zaś w przededniu likwidacji getta już około 100. Wśród nich była grupa dzieci oddana tu na przechowanie przez pracujących rodziców, którzy traktowali Ochronkę jako bezpieczny azyl. W pierwszych dniach likwidacji getta, tj. 24 marca 1942 r., Niemcy wywieźli wszystkie dzieci razem z ich opiekunkami na teren nieczynnej kopalni piasku przy ul. Łęczyńskiej i tam rozstrzelali.

Obecnie w budynku przy ul. Grodzkiej 11 swoją siedzibę ma MDK „Pod Akacją”.

Wydarzenia (16)

Mapy

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Zdjęcia

Źródła