HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, ul. Czwartek 4, szpital epidemiczny

[w źródłach występuje również jako Czwartek 4/6]

Do jesieni 1941 r. szpital epidemiczny działał przy ul. Ruskiej 21, po czym z uwagi na wzrost liczby chorych placówkę przeniesiono do większego budynku w Domu im. Pereca przy ul. Czwartek 4. Pod koniec 1941 r. przebywało w nim 380 pacjentów. 27 marca 1942 r., podczas wysiedlania Żydów z getta, Niemcy przeprowadzili przy udziale wachmanów z Trawnik brutalną likwidację placówki. Egzekucji wszystkich pacjentów i najpewniej całego personelu dokonano w lesie nieopodal miejscowości Niemce.

Obecnie w budynku tym znajduje się Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wydarzenia (115)

Mapy

Powiązane osoby

Źródła