HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, pl. Krawiecki 5, Dom Starców przy Radzie Żydowskiej

Do kwietnia 1941 r. Dom Starców działał przy ul. Rynek 8, po czym placówkę przeniesiono do budynku przy placu Krawieckim 5. Zmianę lokalizacji wymusiło przesiedlanie Żydów ze Starego Miasta do tworzonego getta na Podzamczu. Gdy rozpoczęto akcję „Reinhardt” w Domu Starców mogło przebywać 70 osób. Zachowane źródła wskazują, że jego likwidacji dokonano 24 marca 1942 r., kiedy to wszystkich podopiecznych rozstrzelano na miejscu.

Obecnie w miejscu dawnego budynku Domu Starców znajduje się jezdnia z pasem zieleni w ciągu al. Unii Lubelskiej.

Wydarzenia (12)