Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin, pl. Krawiecki 5/5a, Dom Starców przy Radzie Żydowskiej

Dom Starców przy Radzie Żydowskiej został oddzielony od Ochronki dla Sierot i przeniesiony do siedziby przy pl. Krawieckim 5/5a w kwietniu 1941 r. wskutek napływu znacznej liczby zgłoszeń o przyjęcie do placówki. W sierpniu w Domu Starców przebywało 29 osób. Podczas akcji „Reinhardt”, w ramach likwidacji getta na Podzamczu, najprawdopodobniej 27 marca 1942 r., pensjonariuszy Domu Starców (oraz Domu Inwalidów Wojennych) zamordowano na placu Krawieckim.

Obecnie w miejscu budynku przebiega jezdnia i znajduje się pas zieleni w ciągu al. Unii Lubelskiej.

Wydarzenia (12)