Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lublin, getto na Majdanie Tatarskim

Getto szczątkowe w Lublinie powstało w drugiej połowie kwietnia 1942 r. Na stosunkowo niewielkim obszarze przebywało około 8 tys. Żydów, którzy przetrwali likwidację getta na Podzamczu.
Część mieszkańców wywieziono do getta w Piaskach, skierowano do obozu na Majdanku oraz rozstrzelano w Lesie Krępieckim. Ostateczna likwidacja nastąpiła 9 listopada 1942 r.: około 3 tys. Żydów zabrano na Majdanek, a kilkudziesięciu do obozu pracy przy ul. Lipowej i więzienia na Zamku Lubelskim. Ok. 260 osób, w tym członków Judenratu i policji żydowskiej, rozstrzelano na miejscu. Nielicznym udało się uciec. 

Pod koniec lat 80. podczas budowy osiedla odkryto szczątki ofiar getta na Majdanie Tatarskim. Złożono je w sarkofagu na nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Walecznych. Staraniem Symchy Wajsa w 1992 r. na cmentarnym budynku umieszczono tablice upamiętniające ofiary.
Na terenie byłego getta, w miejscu nieistniejącej ulicy Rolnej, znajdują się płyty upamiętniające getto szczątkowe. Obszar jest częścią powstałego w 2017 r. szlaku pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Wydarzenia (361)

Mapy

Powiązane osoby

Źródła