Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lublin, getto na Podzamczu

Zamknięta dzielnica mieszkalna na terenie historycznej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Getto funkcjonowało od 23 marca 1941 r. do akcji likwidacyjnej, która rozpoczęła się 16 marca 1942 roku. Na terenie getta przebywało około 43 tys. osób. Panowało przeludnienie, trudności z dostępem do żywności, fatalne warunki sanitarno-higieniczne, brak wystarczającej opieki medycznej. Obowiązywał zakaz opuszczania getta z wyjątkiem nielicznych Żydów, którzy posiadali specjalne zezwolenie lub byli skoszarowani na placówkach pracy. Na początku 1942 r. getto podzielono na dwie części: A i B jako przygotowanie do jego ostatecznej likwidacji. Getto na Podzamczu było pierwszym gettem zlikwidowanym w ramach akcji „Reinhardt”, Żydzi lubelscy z getta na Podzamczu byli wywożeni do obozu zagłady w Bełżcu.

Obecnie na tym obszarze znajduje się zabudowa fragmentów dzielnic Stare Miasto i Śródmieście.

Wydarzenia (162)

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Zdjęcia

Źródła