Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin, dom nr 109, szkoła Kalmana Perły

W 1883 r. szkoła zajmowała dwa pokoje budynku, za co Kalman Perła płacił 166 rubli 50 kopiejek czynszu rocznie. Uczyło się tutaj 40 uczennic. Opłata 2 rubli miesięcznie od każdej uczennicy pobierana była od rodziców. Zajęcia odbywały się od 9 rano do 3 popołudniu. Przedmioty, których uczono: kaligrafia, języki: rosyjski, polski, niemiecki, francuski oraz żydowski, arytmetyka, robótki ręczne.

Wydarzenia (1)