HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kościół farny pw. św. Michała

W połowie XV wieku kościół został gruntownie przebudowany. Wtedy to otrzymał wieżę frontową. Pierwotnie miał 6 kaplic, w 1650 roku dodano kolejną, zwaną Ogrojcem. Przy kościele istniał cmentarz grzebalny. Od początku musiał posiadać ogrodzenie - zapewne murowane - od strony ul. Grodzkiej. Ze wschodu skrajem skarpy przebiegały mury obronne. Według reguł urbanistyki średniowiecznej pod murem musiała być zachowana uliczka podmurna o szerokości 3-4 m. Prawdopodobnie wobec szczupłości miejsca cmentarz nie posiadał wygrodzenia od strony owej uliczki, czyli dochodził do samego muru, z pozostawieniem przejścia wyłączonego z pochówków. W pobliżu powstała baszta czworoboczna z furtą (ob. Archidiakońska 9). Furta położona była na zamknięciu uliczki bez nazwy, która biegła wzdłuż ogrodzenia cmentarza po jego południowej stronie. Furta przestała pełnić swoje funkcje w XVI wieku, ale uliczka istniała do 1829 roku, kiedy w jej szerokości stanęła oficyna boczna kamienicy Grodzka 7. Nowa furta powstała w 1566 roku na zamknięciu małej uliczki bez nazwy biegnącej niegdyś w miejscu kamienicy Grodzka 17A. Furtę zwano Szpitalną lub "naprzeciw szpitala". Na linii prezbiterium kościoła powstała baszta (Farna lub Kościelna, później Cekhauz). W 1595 roku cmentarz był zewsząd otoczony murami i miał 4 bramy, "które nigdy nie są zamykane, a służą ludziom do przechodu do szpitala" (św. Łazarza na Podwalu). We wschodnim rogu cmentarza stała murowana kostnica.