Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kamienica (obecnie Rynek 3)

Wzmianka z 1554 sugeruje murowaną strukturę budynku lub jego części. Aleksy Stanifusor w 1567 wybudował sklepioną piwnicę "przednią". Prawdopodobnie jest to piwnica znajdująca się dziś pod Rynkiem. Wybudował także ziemiankę i "szyję" sklepioną. Następnie "ze dwu izdebek uczyniłem izbę welgą'. Wyremontowana zostaje również izba tylna oraz wstawiane są nowe okna, uzupełniane obramienia otworów okiennych i drzwiowych, wyreperowane zostaje gontowe pokrycie dachu.

Wydarzenia (1)