Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego miejsca wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kamienica Krajowska (przy obecnej ul. Złotej 2)

W 1547 roku nastąpiła znaczna rozbudowa nieruchomości, która zmieniła jej wartość i rangę z budynku murowanego na kamienicę. Nastąpiła wówczas całkowita zabudowa działki w kierunku budynku Rynek 8. W wyniku przebudowy powstał trójosiowy budynek z sienią przelotową w środku. Na działce tej istniała zabudowa gospodarcza. Dane źródłowe już w XVI wieku wymieniały stajenki, kloaki i inne bliżej nieokreślone zabudowania, w miejscu których w XIX wieku powstała oficyna.

Wydarzenia (1)